Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sanitel

SANITEL is een Belgisch systeem voor geinformatiseerd beheer van de identificatie, de registratie en het toezicht op dieren (runderen, schapen, geiten, herten, pluimvee).

Het systeem is aangesloten op een aantal informaticatoepassingen zoals Sanitrace, Beltrace, Cerise, Veeportaal. Die toepassingen maken het mogelijk om in de gecentraliseerde databank talrijke gegevens over de dieren op te slaan en aan andere actoren beschikbaar te stellen.


Sanitrace

Sanitrace is een door het FAVV beheerde informaticatoepassing.

De toepassing stelt de besturen (FAVV, FOD, Gewesten, FAGG, CODA) en de “niet-veehouders” (markten, handelaars, vervoerders, verzamelcentra) in staat de volgende gegevens in te voeren of te raadplegen:

  • administratieve gegevens m.b.t. de beslagen, het transport van de dieren, de marktgegevens, … ;
  • overzicht van het verkeer van dieren ;
  • “risicostatuten” (ziekten, residus, contaminanten,...) van de dieren en van het beslag ;

Adressen van Sanitrace (dezelfde als die van Beltrace) :

Handleidingen :

Geneesmiddelen disclaimer :

XML Sanitel en Beltrace :

U bent een operator en u hebt nog vragen? sanitel@favv.be


Beltrace

Beltrace is een door het FAVV beheerde informaticatoepassing.

De toepassing stelt de slachthuizen, de gemeenten, de inspecteurs en de dierenartsen met opdracht (DMO) in staat gegevens over het slachten in te voeren.

Adressen van Beltrace (dezelfde als die van Sanitrace) :

Handleidingen voor de gemeenten :

Handleidingen voor slachthuizen :

U bent een operator en u hebt nog vragen? beltrace@favv.be


Cerise (Centre d'Enregistrement et de Régulation de l'Information des Services à l'Elevage)

Cerise is een door ARSIA (Association Régionale de Santé et d’Identification Animales) beheerde informaticatoepassing.

De toepassing is bestemd voor de veehouders uit het Waalse Gewest.
Zij is het “enig loket” waarlangs gegevens over dieren en bedrijven  geregistreerd kunnen worden.

Adres van Cerise :  (https://www.arsia.be/?page_id=49)


Veeportaal

Veeportaal is een door DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) beheerde informaticatoepassing.

De toepassing is bestemd voor de veehouders uit het Vlaamse Gewest.
Veeportaal is het “enig loket” waarlangs gegevens over  dieren en bedrijven geregistreerd kunnen worden.

Adres van Veeportaal: (http://www.dgz.be/)


Omzendbrieven

  • Omzendbrief met betrekking tot de verplichting van de slachthuizen om slachtgegevens elektronisch te registreren via Beltrace met het oog op de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies.
  • Omzendbrief met betrekking tot de verplichting voor de slachthuizen om de elektronische voedselketeninformatie (eVKI ) te registreren via Beltrace.