Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (G-018)

Checklist

Generieke auditchecklist
Een checklist is een rapporteringstool voor de auditoren voor de weergave van de vaststellingen tijdens de audit.

    Certificerings-en keuringsintellingen (OCI's)

    Vragen?

    U kan de gids G-018 verkrijgen bij