Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Specifieke tools voor de autocontrole per activiteitensector

Primaire sector (landbouw)

Primaire productie

G-040

Tool

 • Checklist (XLS) (09/06/2022)
  Een checklist is een rapporteringstool voor de auditoren voor de weergave van de vaststellingen tijdens de audit.

  Certificerings- en keuringsinstellingen (OCI's)

  Vragen?

  • FAQ (PDF) (09/01/2024)
  • Omzendbrief (PDF) (28/04/2010) betreffende de toelating - attest - sanitaire attest op het gebied van het fokken van varkens

  Nota's

  • Nota van 04/08/2017 (PDF) betreffende de dierenwelzijn.
  • Nota van 08/07/2014 (PDF) betreffende de netheid van de kooien voor pluimvee voor transport tussen de kwekerij en het slachthuis en bestemd voor de certificeringsinstellingen en de beroepsorganisaties.
  • Nota van 26/06/2014 (PDF) betreffende de gecontroleerde huisvestingsomstandigheden en bestemd voor de certificeringsinstellingen en de beroepsorganisaties.

  Ontbrekende gegevens van een landbouwonderneming

  • Link naar de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

  U kan de gids G-040 verkrijgen bij