Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Publicatie

Studieprojecten

Studieprojecten in het kader van de beleidsondersteuning en van de ondersteuning van kleine bedrijven in de voedselketen

In het kader van de beleidsondersteuning en van de ondersteuning van kleine bedrijven in de voedselketen, financiert het FAVV sinds 2015 een aantal studieprojecten.

De resultaten van deze studieprojecten worden onder meer aangewend bij het controleprogramma van het FAVV, voor het toekennen van wetenschappelijk onderbouwde afwijkingen op bepaalde wettelijke vereisten of nog als basis voor de uitwerking  van de op HACCP gebaseerde procedures in het kader van de autocontrole.

Onderzoeksprojecten:

Opsporing en dosering van residuen van desinfectiemiddelen in bepaalde voedingsmiddelen

 • Doel: Gedetailleerde gegevens bekomen over de ontsmettingsmiddelen die in de drankensector gebruikt kunnen worden, over goede reinigings- en ontsmettingspraktijken en over residu-analysemethoden.
 • Duur: 6 maanden
 • Status: Afgewerkt
 • Uitvoerder: Faculty of Bioscience Engineering - LIBST Institute - Unit of Brewery and Food Sciences (INBR) – UCLouvain.
 • Eindverslag: 
 • Toepassing: Ondersteunen van het beleid op vlak van het controleren van ontsmettingspraktijken.

Houdbaarheid van gehakt vlees en vleesbereidingen op basis van gehakt vlees in de sector BtoC

 • Doel: Onderzoeken of vanuit het oogpunt van de veiligheid van de consument een verlenging van de verkoopstermijn van gehakt vlees en vleesbereidingen op basis van gehakt vlees aanvaardbaar kan zijn.
 • Duur: 14 maanden
 • Status: Afgewerkt
 • Uitvoerder: ILVO
 • Eindverslag:
 • Toepassing: De resultaten worden gebruikt door het FAVV voor het vastleggen van een verkoopstermijn van gehakt vlees en vleesbereidingen op basis van gehakt vlees.

Challenge testen op artisanale kazen

Analyse van metalen en jodium in wieren, halofyten (zoutplanten) en levensmiddelen op basis van wieren en halofyten

 • Doel: Analyse van de gehaltes aan arseen, cadmium, kwik, nikkel, lood en jodium in wieren, halofyten (zoutplanten) en levensmiddelen op basis van wieren en halofyten, aanwezig op de Belgische markt.
 • Duur: 8 maanden
 • Status: Afgewerkt
 • Uitvoerder: Universiteit Gent
 • Eindverslag:
 • Toepassing: De resultaten werden overgemaakt aan de Europese Voedselwarenautoriteit (EFSA). Afhankelijk van de bijdrage van wieren, halofyten, en levensmiddelen op basis van wieren en halofyten aan de totale blootstelling van de Europese bevolking, zal beoordeeld worden of er nieuwe Europese normen dienen vastgesteld te worden.

Microbiologische kwaliteit van levensmiddelen op basis van insecten, op de Belgische markt

 

Dry-aging meat

 • Doel: Onderzoeken van de omstandigheden voor de langdurige droge afrijping (dry-aging) van rundsvlees
 • Duur: 6 maanden
 • Status: Afgewerkt
 • Uitvoerder: ILVO & Universiteit Gent
 • Eindverslag:
 • Toepassing: De resultaten worden gebruikt door het FAVV en de sector voor het schrijven van een nieuw hoofdstuk in de autocontrolegids beenhouwerij-spekslagerij
  (G-003) en een nieuwe module voor de generieke gids voor de B2C-sector (G-044).

 

Rijsttaarten

 

Metagenomics

 • Doel: Onderzoek van de mogelijkheid om de groei van pathogenen in rauwmelkse kazen te voorspellen met behulp van metagenomics
 • Duur: 20 weken
 • Status: Afgewerkt
 • Uitvoerder: Universiteit Gent
 • Eindverslag:
 • Toepassing: Uit deze studie is duidelijk gebleken dat de huidige metagenoomanalyses geen meerwaarde bieden voor het evalueren van risico’s op pathogeencontaminatie in rauwmelkse kazen.

HealthyBee

 • Doel: Objectieve cijfers bekomen over de sterftegraad van bijen en de link tussen bijensterfte en bijenziektes en de impact van chemische residuen onderzoeken (programma voor de bewaking van bijengezondheid)
 • Duur: 1 jaar
 • Status: Afgewerkt
 • Uitvoerder: FAVV – UGent – Université de Liège – CODA/CERVA
 • Eindverslag:
 • Toepassing: Ondersteunen van het beleid op vlak van bijengezondheid

Uitwerken van een module “water” voor de autocontrolegids voor B2C-operatoren

 • Doel: Het uitwerken van een module “water” voor de generieke autocontrolegids voor de B2C-sector (G-044) die een leidraad op maat moet worden van B2C-operatoren die verder gaan dan enkel het gebruik van leidingwater.
 • Duur: 6 maanden
 • Status: Afgewerkt
 • Uitvoerder: Normec Foodcare
 • Informatie over de generieke autocontrolegids voor de B2C-sector
 • Toepassing:  De resultaten worden gebruikt door het FAVV voor het schrijven van een nieuwe module voor de generieke gids voor de B2C-sector (G-044).