Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Checklists inspecties

Image
check

Om zijn inspecties uit te voeren maakt het FAVV gebruik van check-lists. Die zorgen ervoor dat controles overal op de zelfde manier en zo objectief mogelijk verlopen..
We stellen ze hier ter beschikking aan de bedrijven in de voedselketen zodat zij een controle door het FAVV optimaal kunnen voorbereiden.
Checklists zijn op wettelijke teksten gebaseerd.

U kunt de checklists consulteren via een zoekmodule.

Naar de toepassing

Handleiding (PDF)


Informatie over de nieuwe controlemethodologie

Bij het FAVV streven we naar een voortdurende verbetering en daarom passen we onze manier van controleren aan. In de “basisscope” worden de meest fundamentele, pertinente items opgenomen voor een activiteitensector. Deze worden bij elk bezoek en bij elk bedrijf in die sector gecontroleerd.
De basisscope wordt aangevuld met thematische scopes rond een specifieke materie of toepassingsgebied en/of additionele scopes. De uitrol van de additionele scopes staat momenteel on-hold.


Deze nieuwe methode wordt in verschillende stappen uitgerold. In een 1e fase werd deze nieuwe manier van controleren uitgerold in de distributiesector (behalve de horeca) op 1/7/2021 en voor de horeca op 1/9/2021. Sinds 1/1/2022 zijn we hier ook mee van start gegaan in de transformatiesector, met in een eerste fase in de subsector Diervoeders-Gewasbeschermingsmiddelen-Meststoffen (FFF) en in een tweede fase (1/1/2023) zijn de volgende subsectoren FOOD, Dierlijk Bijproducten (DBP) en Food Contact Materials (FCM) opgestart. Daarnaast zijn we op 1/1/2023 ook in de primaire sector reeds van start gegaan met deze nieuwe controlemethodologie voor de slachthuizen, bijen, dierlijke producten, en de plantaardige subsectoren Groothandels aardappelen, groenten en fruit; openbaar groen; zaaizaden, plantgoed, vermeerderingsmateriaal en sierplanten; FEED; productie kiemgroenten; en verpakkingshout en ISPM15. In een tweede fase werd op 01/01/2024 de nieuwe controlemethodologie gelanceerd in de subsectoren Landbouwbedrijf, verzamelcentra, Erkend instituut bijzondere diersoorten, Visserij en aquacultuur de nieuwe controlemethodologie. In de loop van 2024 zullen de checklisten voor de subsector spermacentrum van de primaire productie nog uitgerold worden en zal het project revisie van de controlemethodologie afgesloten kunnen worden. Onverminderd hiervan blijft, ook zoals voorheen met de oude methodologie, dit een dynamische gegeven waarbij ook in de toekomst nog wijzigingen zullen aangebracht worden (o.a. door wijzigende wetgeving,…).

De nieuwe manier van controleren werd sinds 2020 meermaals gecommuniceerd aan de beroepsfederaties en aan de consumentenverenigingen waarmee het FAVV op regelmatige basis overleg pleegt, dit om totale transparantie te bieden en om er voor te zorgen dat de nieuwe aanpak goed begrepen wordt.

Geïnteresseerd? Bekijk dan de presentatie!


Checklists gearchiveerd vóór 1 januari 2017: