Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Interne controles door bedrijven

Als operator die actief is in de voedselketen, bent u wettelijk verplicht zelf in te staan voor de veiligheid van de producten die u teelt, produceert en op de markt brengt. Dit heet autocontrole (of zelfcontrole) en het systeem dat u in uw bedrijf gebruikt om dit op te volgen heet een autocontrolesysteem (of ACS).

Het hoofddoel van dit autocontrolesysteem is om alle gevaren die men redelijkerwijs doorheen het productie-, verwerkings- en distributieproces kan aantreffen op een verantwoorde en haalbare manier te beheersen.

Op deze pagina's vindt u wat u hiervoor concreet moet doen.

  • Autocontrole : algemene info over autocontrole
  • Traceerbaarheid : Hoe kunt u er concreet voor zorgen dat uw producten traceerbaar zijn? Een operator die actief is in de voedselketen moet in staat zijn om onder zijn verantwoordelijkheid het traject van een product te kunnen traceren/volgen in alle productie-, verwerkings- en distributiestadia.
  • Meldingsplicht : Elke operator moet onmiddellijk het FAVV op de hoogte brengen wanneer hij acht of redenen heeft om aan te nemen dat een product dat hij geïmporteerd, geproduceerd, geteeld, gefokt, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd heeft, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant.
  • SMILEY : De smiley is een zelfklever waarmee u aan uw klanten kan aantonen dat uw bedrijf beschikt over een geloofwaardig autocontrolesysteem en dat het autocontrolesysteem gevalideerd en gecertificeerd is.
  • Autocontrolegidsen : er bestaan gidsen die u helpen om uw autocontrolesysteem in te voeren.