Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Autocontrolegidsen

Een "autocontrolegids" is een document:

  • opgesteld door een sector en bestemd voor de operatoren van die sector;
  • met aanwijzingen hoe men kan voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole;
  • goedgekeurd door het Agentschap.

OCI

Een OCI evalueert en certificeert het autocontrolesysteem dat de operator heeft ingevoerd in zijn onderneming. De OCI baseert zijn evaluatie op de gidsen en alle andere bijkomende documentatie die nodig is in het kader van dit systeem.

Sector B2C

Er werd een generieke autocontrolegids uitgewerkt voor de B2C-sectoren. Er zijn ook Quick Start Fiches ter beschikking die een samenvatting zijn van punten uit de gids maar die de gids niet vergangen. Ze geven een eenvoudige en praktische uitleg over de essentiele principes inzake voedselveiligheid.

Documenten voor beheerders van commerciële lastenboeken

Nuttige links