Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Autocontrolegidsen

Equivalentie van bepaalde auditreferentiëlen met autocontrolegidsen

Onder bepaalde voorwaarden kan een commercieel auditreferentieel “equivalent” verklaard worden met (bepaalde modules van) de relevante autocontrolegids. Onder welke voorwaarden en voor welke auditreferentiëlen dit reeds het geval is, is hieronder opgenomen.

Auditreferentielen

Titel van het document G-001 FCA
AC-00: Inleiding 2.2 1.4
AC-01: Algemene bepalingen 2.1 1.2
AC-02: Productie van diervoeders 2.1 1.4
AC-03: Handel in diervoeders 2.1 1.3
AC-04: Op- en overslag van diervoeders 2.1 1.3
AC-05: Wegtransport van diervoeders 2.1 1.3
AT-01: Wetgeving 2.2 1.1
AT-01: Wetgeving BEL 2.2 0.1
AT-01: Wetgeving EUR 2.2 0.1
AT-02: Meldingsplicht 2.1 1.1
AT-03: Normen-, actiedrempel- en meldingslimietentabel 2.1b 0.11
AT-04: Praktische uitvoering van het HACCP plan 2.0 1.2
AT-05: Monitoring 2.1 1.2
AT-06: Wegtransport 2.0 2.1
AT-07: Productsteekkaart voor levensmiddelenbedrijven 2.0 1.1
AT-08: Versleping 2.0 0.12
AT-09: Beheersing mycotoxines 2.0 1.3
AT-10: Beheersing Salmonella 2.1 1.2
AT-11: Dierlijke bijproducten 2.0 1.1
AT-12: Productie van voeders voor gezelschapdieren 2.0 1.1
AT-13: Procedure voor het gebruik van het fijndoseertoestel 2.0 1.1
AT-14: Richtwaarden voor gemedicineerde voeders 2.2 0.2
CC-00 en CC-01: Certificatieregeling 2.2 0.13