Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Generieke autocontrolegids in de sector business to consumer

Image
Document

Als operator in de levensmiddelensector bent u verplicht aan autocontrole te doen. U kan hiervoor steunen op een autocontrolegids. De “generieke autocontrolegids voor de B2C-sector” is van toepassing voor alle operatoren in de distributiesector.

De generieke autocontrolegids bestaat uit:

 • Een generiek praktijkhandboek, bestaande uit 4 hoofdstukken. Dit praktijkhandboek is van toepassing op alle operatoren uit de B2C-sector (ook wel distributiesector genoemd). Het praktijkhandboek wordt ondersteund door bijlagen die extra informatie bevatten en vrijblijvend geraadpleegd kunnen worden.
 • Verschillende specifieke modules, die enkel moeten toegepast worden als de activiteiten van de operator onder het toepassingsgebied van de module vallen.

 

 Deze gids is enkel elektronisch beschikbaar.

De inhoudstafel van de volledige gids kan u hier downloaden.

Image
Mindmap

In de gids zijn tevens een aantal formulieren opgenomen die het voor u makkelijker moeten maken bepaalde registraties uit te voeren. Om de formulieren eventueel nog wat beter af te kunnen stemmen op uw bedrijf, vindt u hier de word-versies van deze formulieren :

- ontvangst van goederen

- register IN

- register UIT

- receptenfiche

- retour


- uit de handel name en recall

- meldingsplicht

- ongediertebestrijdingsplan

- reinigings- en ontsmettingsplan

- afwijkende producten/niet-conformiteiten, correctieve acties en corrigerende maatregelen

- register afgevoerde dierlijke bijproducten

Naast de generieke autocontrolegids bestaan er ook 7 specifieke gidsen. U kan er als operator voor kiezen om gebruik te maken van de generieke gids, of om de voor u van toepassing zijnde specifieke gids(en) toe te passen, afhankelijk van uw activiteiten. De generieke gids heeft als voordeel dat u alle informatie die relevant is voor u, gebundeld terugvindt.

De specifieke sectorgidsen  voor autocontrole vindt u hier.


Praktijkhandboek autocontrole voor de B2C-sectoren


Praktijkhandboek autocontrole voor de B2C-sectoren (Versie 1 dd 26/04/2016 - PDF - 101 pagina's)

Bijlage - Validatie van het autocontrolesysteem (Versie 1 dd 26/04/2016 - PDF - 8 pagina's)

Bijlage - Begrippenlijst en lijst van afkortingen (Versie 1 dd 26/04/2016 - PDF - 7 pagina's) 

Bijlage - Micro-organismen (Versie 1 dd 26/04/2016 - PDF - 5 pagina's)

Bijlage - Theorie HACCP (Versie 1 dd 26/04/2016 - PDF - 14 pagina's)


Specifieke modules

Er zijn momenteel 16 modules beschikbaar. Afhankelijk van uw activiteiten zal u geen, één of meerdere modules moeten toevoegen aan het generieke praktijkhandboek om uw autocontrolegids te vervolledigen. De tabel hieronder geeft een overzicht van de beschikbare modules en hun toepassingsgebied.

Module (code) Beschrijving toepassingsgebied

Ambulante en tijdelijke verkoop (AT)

(Versie 1 dd 26/04/2016 - PDF - 17 pagina's)

Deze module is van toepassing voor operatoren die een ambulante of tijdelijke handel uitbaten in de B2C sector. Dit wil zeggen dat de operatoren levensmiddelen, die elders werden bereid, verkopen, te koop aanbieden of uitstallen voor de eindverbruiker in een ambulante of tijdelijke omgeving, bijv. marktkraam, verkoopwagen, kermistent…
De levensmiddelen mogen in de ambulante of tijdelijke omgeving nog een eenvoudige handeling, zoals een bereiding, verpakking of bewaring die niet op de vaste locatie van de operator kan uitgevoerd worden, ondergaan en worden al dan niet ter plaatse geconsumeerd. Bijv. het versnijden van kaas of vleesproducten, bakken en samenstellen van hamburgers…

Bewerking en verwerking van groenten en fruit (GL)

(Versie 1 dd 12/01/2021 – PDF – 40 pagina’s)
Deze module is van toepassing voor operatoren die groenten en fruit bewerken en verwerken en vervolgens deze verpakken (indien van toepassing) en verkopen. Ook wanneer deze producten geproduceerd worden om als ingrediënt te gebruiken in andere eindproducten, is deze module van toepassing.

Brood, banket en chocolade (BP)

(Versie 2 dd 12/01/2021 - PDF - 44 pagina's)

Deze module is van toepassing voor operatoren die bakkerij-, banketbakkerij- en/of chocoladeproducten produceren en verkopen.
De productie van brood, banket en chocolade met het oog op onmiddellijke consumptie, dus in het kader van horeca- of grootkeukenactiviteiten, valt niet onder het toepassingsgebied van deze module.
Voor het louter afbakken van bakkerij- en patisserieproducten die niet door de operator zelf zijn vervaardigd, is deze module eveneens niet van toepassing. Indien er verdere handelingen plaatsvinden zoals het aanbrengen van vullingen en verdere afwerkingen, dient deze module wel gevolgd te worden.

Consumptie ter plaatse: ontkoppelde bereiding, bediening op afdelingen en buffetten (CP)

(Versie 1 dd 26/04/2016 - PDF - 19 pagina's)

Deze module is van toepassing voor operatoren in de horeca en in grootkeukens
 • die een ontkoppeld systeem gebruiken voor de bereiding van maaltijden en waarbij de portionering dus niet meteen na de bereiding plaatsvindt;
 • die maaltijden verdelen op afdelingen (bijv. in een ziekenhuis, instelling…);
 • die maaltijden verdelen via buffetten met bediening of zelfbediening.

Dierlijke bijproducten (DA)

(Versie 1 dd 26/04/2016 - PDF - 9 pagina's)

Deze module is van toepassing voor alle operatoren die activiteiten uitoefenen waarbij dierlijke bijproducten ontstaan. Dierlijke bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong (bijv. vlees, vis, melk, eieren… en alle levensmiddelen waarin deze producten aanwezig zijn, zoals lasagne bolognaise, vissoep, pudding, koekjes…) die niet (langer) voor menselijke consumptie bestemd zijn. Het gaat onder andere over afval van dierlijke oorsprong, maar ook over voormalige voedingsmiddelen.
Dierlijke bijproducten en afval dat wordt voortgebracht bij horeca- en grootkeukenactiviteiten (= keukenafval) en etensresten vallen niet onder het toepassingsgebied van deze module wanneer ze via het restafval verwijderd worden. Andere bestemmingen van keukenafval en etensresten, zoals bijv. biogas en compost, vallen wel onder het toepassingsgebied.

Kinderopvang (KM)

(Versie 2 dd 22/03/2022 - PDF - 14 pagina's)

Deze module is van toepassing voor operatoren die maaltijden bereiden en/of verdelen voor baby’s en peuters in de kinderopvang. Opvangvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 3 jaar die onder de bevoegdheid van Kind en Gezin, L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) of Der Dienst für Kind und Familie vallen, dienen deze module toe te passen:
 • Groepsopvang van baby’s en peuters vanaf 9 opvangplaatsen (Kind en Gezin);
 • Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning vanaf 9 opvangplaatsen (Kind en Gezin);
 • Milieux d’acceuil collectif de la petite enfance (crèches, prégardiennat, maison communales de la petite enfance (MCAE), maison d’enfants, halte garderie, service spécialisé de la petite enfance (SASPE)) à partir de 9 places d’acceuil (ONE);
 • Kleinkindbetreuungsstätten (Krippe) ab 18 Betreuungsplätze (Der Dienst für Kind und Familie).

Gefrituurde gerechten (FR)

(Versie 2 dd 12/01/2021 - PDF - 26 pagina's)

Deze module is van toepassing voor operatoren die een frituur uitbaten en horecazaken en grootkeukens (ziekenhuizen, rusthuizen, scholen…) die gefrituurde gerechten serveren.

Melkkeukens (BM)

(Versie 1 dd 26/04/2016 - PDF - 17 pagina's)

Deze module is van toepassing voor operatoren die flesvoeding produceren en/of verdelen voor baby’s in melkkeukens. Een melkkeuken is de plaats waar zuigelingenvoeding bereid en bewaard wordt in de materniteit en andere diensten in het ziekenhuis (bijv. pediatrie, neonatologie).

Pita (PT)

(Versie 1 dd 26/04/2016 - PDF - 15 pagina's)

Deze module is van toepassing voor operatoren die pita (inclusief kebab, falafel…) bereiden en verkopen.

Productie van belegde broodjes (SA)

(Versie 1 dd 26/04/2016 - PDF - 13 pagina's)

Deze module is van toepassing voor de productie van belegde broodjes. De activiteit bestaat uit het smeren en beleggen van broodjes, pistoletbroodjes, sandwiches, stokbrood, enz. met eenvoudige ingrediënten, zoals boter, smeerbare vetproducten, groenten, fruit, vlees, vleesproducten of vleesbereidingen, vis of visserijproducten, bereide slaatjes, eieren…

Productie van zuivelproducten (ZL)

(Versie 2 dd 22/03/2022 - PDF - 62 pagina's)

Deze module is van toepassing voor operatoren die zuivelproducten produceren: kazen (harde, halfharde, zachte), verse kazen, (half)gekookte geperste kazen, yoghurt, gepasteuriseerde melk en melkdranken, boter, afgeroomde melk, karnemelk en desserten op basis van melk, alsook de productie van wei afkomstig uit de productie van zuivelproducten en bestemd voor diervoeder. Productie van zuivelproducten voor consumptie ter plaatse is inbegrepen.

De productie van consumptie-ijs valt niet onder het toepassingsgebied van deze module.

De term “productie” is ruim en omvat zowel de vervaardiging vertrekkend vanaf (rauwe) melk als bijvoorbeeld enkel het rijpen van kaas in de detailhandel. Ook wanneer deze zuivelproducten geproduceerd worden om als ingrediënt te gebruiken in andere eindproducten, is deze module van toepassing.

Softijs en consumptie-ijs (GI)

(Versie 2 dd 22/03/2022 - PDF - 32 pagina's)

Deze module is van toepassing voor operatoren die softijs en consumptie-ijs, inclusief sorbet, produceren. Productie van dergelijke producten voor consumptie ter plaatse is eveneens inbegrepen.

Tapinstallaties (TD)

(Versie 1 dd 26/04/2016 - PDF - 7 pagina's)

Deze module is van toepassing voor operatoren die beschikken over een tapinstallatie voor de bediening van de klanten. Het betreft tapinstallaties van bier, maar ook vruchtensappen en andere dranken. Deze activiteiten zijn gerelateerd aan de horeca-activiteiten van de operator.

Verkoop van non-food (NF)

(Versie 2 dd 12/01/2021 - PDF - 16 pagina's)

Deze module is van toepassing voor operatoren die naast voeding, als ondergeschikte activiteit, ook non-food producten verkopen, zoals voorverpakte diervoeders, voorverpakte gewasbeschermingsmiddelen , voorverpakte meststoffen en/of voorverpakte zaden, paspoortplichtige planten, vermeerderingsmateriaal en voor diervoeding gedeklasseerde levensmiddelen.
 • De gewasbeschermingsmiddelen mogen enkel verkocht worden voor niet-professioneel gebruik. De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik valt niet onder het toepassingsgebied van de generieke gids voor de B2C-sectoren;
 • De verkoop van pootaardappelen is niet opgenomen in het toepassingsgebied van de generieke gids voor de B2C-sectoren;
 • Diervoeders mogen enkel verkocht worden aan particulieren. De verkoop in bulk en verkoop voor professioneel gebruik vallen niet onder het toepassingsgebied van de generieke gids voor de B2C-sectoren.

Vers vlees, vleesbereidingen en vleesproducten (VE)

(Versie 2 dd 04/09/2017 - PDF - 56 pagina's)

Deze module is van toepassing voor operatoren die onverpakt vers vlees hanteren (uitbenen, versnijden, portioneren en/of winkel klaar maken van vers vlees) en gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten produceren, eventueel verpakken en vervolgens verkopen.
Het hanteren van vers vlees en het fabriceren van gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten met het oog op onmiddellijke consumptie, dus in het kader van horeca- of grootkeukenactiviteiten, valt niet onder het toepassingsgebied van deze module. De activiteit die zich beperkt tot het portioneren en versnijden van vleesproducten die voorverpakt werden geleverd, valt niet onder het toepassingsgebied van deze module, net zoals het verkopen van voorverpakt (vers) vlees, gehakt, vleesbereidingen en vleesproducten, niet onder het toepassingsgebied van deze module valt.

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten (VP)

(Versie 1 dd 12/01/2021 – PDF – 42 pagina’s)

Deze module is van toepassing voor operatoren die onverpakte verse visserijproducten hanteren en verkopen (versnijden, portioneren en/of winkel klaar maken van verse visserijproducten) en/of bewerkte visserijproducten en/of verwerkte visserijproducten produceren, eventueel verpakken en vervolgens verkopen aan de eindconsument.

Het hanteren van verse visserijproducten en het fabriceren van bewerkte en/of verwerkte visserijproducten met het oog op onmiddellijke consumptie, dus in het kader van horeca- of grootkeukenactiviteiten, valt niet onder het toepassingsgebied van deze module.

De activiteit die zich beperkt tot het portioneren en versnijden van visserijproducten die voorverpakt werden geleverd, valt niet onder het toepassingsgebied van deze module, net zoals het doorverkopen van voorverpakte (verse), bewerkte en verwerkte visserijproducten, niet onder het toepassingsgebied van deze module valt.

Meer info (Check-list, FAQ, enz...)