Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wetgeving (en formulieren voor de meldingsplicht)

 • K.B. van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
  (Nummer NUMAC - 2003023054 - voor de gecoördineerde wetgeving)
   
 • M.B. van 22/01/2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen
  (Nummer NUMAC - 2004022073 - voor de gecoördineerde wetgeving)

  + Formulieren voor meldingsplicht:
  • Bijlage 1: Formulier voor verplichte melding (andere dan primaire productie)
  • Bijlage 2 (DOC): Formulier voor exploitanten van de sector van de primaire plantaardige productie
  • Bijlage 3 (DOC): Formulier voor exploitanten van de sector van de primaire dierlijke productie
    
 • K.B. van 03/02/2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht
  (Nummer NUMAC - 2014024064 - voor de gecoördineerde wetgeving)
  • Bijlage 1 (PDF) : Lijst van dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 (updated op 06/07/2020).
  • Bijlage 2 (DOC) : Formulier voor de verplichte melding van een aangifteplichtige ziekte voor exploitanten of dierenartsen. (Dit formulier moet door de aangever aan de Locale Controle Eenheid van zijn provincie teruggestuurd worden).