Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Specifieke tools voor de autocontrole per activiteitensector

Deze pagina van de site geeft, voor elke operator, de specifieke gids, checklist, leidraad, FAQ en andere nuttige documenten weer voor diens activiteitssector:

  • Informatie betreffende de gidsen in het kader van het gebruik BOOD: zie BOOD-OCI
  • Activiteitenboom met de erkenningen en de gidsen: zie BOOD-OCI
  • Nota's van de DG Controlebeid
    • Nota (25/08/2011) (PDF) betreffende de ringtests - Implementatie van nieuwe eisen van het K.B. van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
    • Nota (10/01/2012) (PDF) betreffende nieuwe activiteiten
    • Nota (01/08/2018) (PDF) betreffende het afschaffen van het attest medische geschiktheid