Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Versoepelingen op het vlak van de traceerbaarheid

Een inrichting kan van de versoepeling op het vlak van traceerbaarheid genieten indien de inrichting voldoet aan één van de volgende voorwaarden :

  1. Versoepeling, indien enkel aan de eindverbruiker wordt geleverd (B to C) of
  2. Versoepeling, indien naast leveringen aan de eindverbruiker, eveneens geleverd wordt aan andere inrichtingen (B to B), maar de leveringen B to B zijn beperkt tot maximaal 30% van hun omzet binnen een straal van 80 km*.

    *Voor inrichtingen gesitueerd in een geografische zone met specifieke of natuurlijke beperkingen zoals bepaald door de regionale wetgeving, wordt de straal van 80 km uitgebreid tot 200 km.
    Ministerieel besluit (FR) (PDF)


De versoepelingen op het vlak van traceerbaarheid zijn :

  • de registratie van de gegevens op producten die niet rechtstreeks verwerkt of verkocht worden, kan gebeuren binnen de 7 dagen en ten laatste op het moment van de verwerking ;
  • de duur van de bewaartijd van de documenten wordt herleid tot 6 maanden na de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste verbruiksdatum of de standaardduur van 6 maanden.