Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Afrikaanse varkenspest (AVP)

Deze pagina behandelt alle aspecten die verband houden met de bestrijding van AVP in de varkenshouderij. De maatregelen genomen met betrekking tot het wild en het beheer ervan zijn te raadplegen op de website van de gewesten: Vlaams gewestBrussels gewestWaals gewest