Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dieren

Dierengezondheid

Wat is aviaire influenza?


Waarschuwing


Risico voor de mens


Informatie voor de internationale handel


EXPORT


Biociden

Toegelaten ontsmettingsmiddelen via de zoekmotor van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu