Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vademecum: Organisatie van de winterscreening (rundveestapel)

Vademecum: Organisatie van de winterscreening (PDF)
- Bijlage: winterscreening 2023-2024 (PDF)

Deze procedure beschrijft de winter screening die het FAVV organiseert in de rundveestapel, verduidelijkt de regels en afspraken die daaromtrent met de betrokken partijen en stakeholders zijn vastgelegd en legt de verantwoordelijkheden vast van elkeen.