Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dierlijke productie

Handel in dierlijke producten
      - Export :
            - Producten voor humane consumptie
            - Producten niet geschikt voor humane consumptie
            - Sperma, embryo's, broedeieren en eicellen
      - Intracommunautaire handel
      - Invoer

Erkende inrichtingen (waar levensmiddelen van dierlijke oorsprong worden gehanteerd)

Hygiënewetgeving

Omzendbrieven

FAQ traceerbaarheid en identificatiemerken van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PDF) (PCCB/1356/2021) (07/07/2021)
           - Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie (PDF)