Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Aquacultuur

Wetgeving

Belgische wetgeving

 • K.B. van 09/11/2009 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren: 

Europese wetgeving

 • Verordening 2015/1554/CE tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG wat betreft voorschriften voor bewaking en diagnosemethoden
  (de geconsolideerde wetgeving raadplegen)
 • Verordening 1251/2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten
  (de geconsolideerde wetgeving raadplegen)
 • Beschikking 2008/946/CE ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de quarantainevoorschriften voor aquacultuurdieren
  (de geconsolideerde wetgeving raadplegen)
 • Beschikking 2008/896/CE betreffende richtsnoeren voor de programma’s voor de op risico’s gebaseerde bewaking van de diergezondheid, als bedoeld in Richtlijn 2006/88/EG van de Raad
  (de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Omzendbrieven

 • Omzendbrief betreffende de registratie van in de aquacultuursector actieve operatoren en de voorwaarden voor toelating/erkenning van de voorzieningen. (PCCB/S2/781508)
 •  Omzendbrief betreffende het toepassen van een vrijwillig bewakingsprogramma voor virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoëtische necrose (IHN). (PCCB/S2/1778964)

Meer info