Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Documentatie : Dierlijke bijproducten (niet voor menselijke consumptie)

  


Omzendbrieven

 

 • Omzendbrief met betrekking tot het ontvangst van kadavers afkomstig uit het buitenland.
 • Omzendbrief met betrekking tot de temperatuursvoorschriften tijdens de opslag en het transport van dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie.
 • Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn.
 • Omzendbrief met betrekking tot meststoffen / bodemverbeterende middelen die dierlijke bijproducten bevatten.
 • Omzendbrief met betrekking tot het verzenden en gebruik van melkproducten als diervoeder bij veehouders onder nationale voorwaarden.
 • Omzendbrief van de FOD volksgezondheid betreffende het gebruik van de vaste fractie van mest als ligbedmateriaal in de veehouderij.

 


Instructies

 

 • Voor de certificatie van dierlijke bijproducten via Traces INTRA, dient in oktober 2021 te worden overgestapt naar Traces-NT. Meer informatie kan u vinden via deze link : TRACES (TRAde Control and Expert System).
 • Instructie intracommunautaire verzending van niet-verwerkte mest.
  !!! De aanvragen moeten tijdig ingediend worden volgens de instructies van de LCE.
 • Instructie veterinaire controle bij invoer uit derde landen van voor onderzoek en diagnose bestemde monsters van dierlijke oorsprong.
 • Instructie veterinaire controle bij invoer uit 3de landen van handelsmonsters en tentoonstellingsmateriaal (demonstratiemateriaal).
 • Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van verwerkte dierlijke eiwitten, vleesbeendermeel en dierlijke vetten van categorie 2 bestemd voor diervoeding, meststoffen of bodemverbeteraars.

 


Nota’s

 

 


Model EU handelsdocument


HANDLEIDING HANDELSDOCUMENT DIERLIJK BIJPRODUCTEN

 


Checklists