Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diervoeders

De productie van gezonde en veilige diervoeders begint met een gezonde en veilige voeding van de dieren. Om deze reden investeert het FAVV veel middelen in de controle van diervoeder.

De diervoedersector is zeker niet te verwaarlozen in België. Ons land produceert jaarlijks ruim:

  • 8,5 miljoen ton voedergewassen
  • 2,3 miljoen ton groenvoeder (grasland)
  • 6,3 miljoen ton mengvoeders

De kwaliteit en veiligheid van deze voeders is van groot belang, want die heeft een invloed op de gezondheid van de dieren, de producten die deze dieren produceren en zelfs op het milieu.

Ook voeder voor gezelschapsdieren valt onder de diervoeders. Voor deze dieren is het immers ook belangrijk dat er veilig en gezond voeder geproduceerd wordt. Daarom zijn heel wat eisen die van toepassing zijn voor diervoeders voor vee eveneens geldig voor dit soort voeder.

In deze context heeft de wetgever een welomvattend wetgevend kader geschapen voor diervoeders. Deze pagina geeft u een algemeen overzicht.