Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vervoer van levende dieren

 • Omzendbrieven met betrekking tot het aanbieden van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren in het slachthuis.
 • Dierenwelzijn:

  Sinds 01/01/2015 vallen de controles dierenwelzijn niet meer onder de bevoegdheid van het FAVV maar wel onder deze van de Gewesten.
  Meer informatie vindt u op de websites van de gewesten:
          - Waalse gewest
          - Brusselse gewest
          - Vlaams gewest