Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dierlijke productie

Vlees en slachtingen

Vlees en slachtingen

(Vlandbouwhuisdieren, pluimvee, konijnen (lagomorfen), wild)

Slachthuizen


Uitsnijderijen

Stopzetting bijkomende traceerbaarheidscontroles rundsvlees door middel van genetische analyse

Wegens de gunstige OIE-status van België als land met "verwaarloosbaar risico" (de best mogelijke status) en gezien het laatste BSE-geval in België dateert van 2006, wordt de ministeriële omzendbrief van 21 januari 2003 met betrekking tot de oormerken van runderen in de slachthuizen opgeheven. Met ingang van 1 april 2022 dienen de oormerken in de slachthuizen niet langer bewaard te worden.

Omdat het traceerbaarheidssysteem voor runderen een robuuste aanpak mogelijk maakt, zullen de traceerbaarheidscontroles voor rundsvlees vooral via documentenonderzoek worden uitgevoerd. Dit zal leiden tot een vermindering van de lasten voor de slachthuizen en tot een harmonisatie van de nationale voorschriften met die van de EU, zonder afbreuk te doen aan het niveau van de voedselveiligheid.

Zie ministeriële omzendbrief van 1 april 2022 houdende opheffing van de ministeriële omzendbrief van 21 januari 2003 met betrekking tot de oormerken van runderen in slachthuizen.


 

Thuisslachting - priveslachting