Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dierlijke productie

Vlees en slachtingen

Noodslachtingen

Verordening (EG) nr. 853/2004 omschrijft noodslachtingen als het slachten (buiten een slachthuis) van voor het overige gezonde dieren die een ongeval hebben gehad en daardoor om welzijnsredenen niet levend naar het slachthuis kunnen worden vervoerd.

Deze voorwaarden en de praktische modaliteiten van een noodslachting worden toegelicht in een specifieke omzendbrief: de omzendbrief met betrekking tot noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (PCCB/S3/952588).