Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Erkende inrichtingen op veterinair en zoötechnisch gebied (BE)

De intracommunautaire handel in bepaalde levende dieren en producten ervan mag slechts gebeuren vanuit bedrijven die voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Europese Unie en die hiervoor erkend zijn door de bevoegde overheid van het land waar zij gevestigd zijn.

Volgens de dierengezondheidsverordening (EU) 2016/429 moeten de Lidstaten lijsten opstellen en up-to-date houden van diergeneeskundig en zoötechnisch erkende bedrijven en deze lijsten publiek maken en ter beschikking stellen van de andere lidstaten.

Deze lijsten vindt u op deze pagina terug.

Image
document

 


Inrichtingen op veterinair gebied


Inrichtingen op zoötechnisch gebied

Image
document

Erkende inrichtingen in het Vlaams Gewest

 

Image
hart

Erkende inrichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Image
w

Erkende inrichtingen in het Waals Gewest