Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bijenteelt - Registratie en heffingen

Image
bij

Wetgeving, registratie en heffingen :

  1. Registratie
  2. Heffingen

 


1. Registratie

Sinds 15 /03/2006 moeten bijenhouders zich bij het FAVV laten registreren. Die verplichting geldt voor alle bijenhouders en staat los van het produceren van honing en de eventuele betaling van een heffing.
Het formulier om zich te registreren moet met de post worden toegezonden aan de Locale Controle-eenheid (LCE) waarvan de bijenhouder afhangt.

Referentie wetgeving
K.B. van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV.
(Nummer NUMAC - 2005023114 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Voor meer informatie, raadpleeg de pagina Registraties


2. Heffingen

De operatoren in de sector van de primaire productie zijn jaarlijks een forfaitaire "heffing" verschuldigd aan het Agentschap. Evenwel zijn de bijenhouders die maximaal 24 producerende kolonies houden, vrijgesteld van betaling van de heffing. Het aantal kolonies wordt berekend op basis van het jaargemiddelde. Een kolonie is een groep bijen van ongeveer 15.000 stuks of 1,5 kg, vergezeld van een koningin.

Referentie wetgeving
K.B. van 10/11/2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV.
(Nummer NUMAC - 2005022820 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Voor meer informatie, raadpleeg de pagina Heffingen.