Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Runderen

Identificatie en registratie

Grensbeweiding

Beschikking M (2023) 4 van het Benelux Comité van Ministers inzake de grensbeweiding van runderen aan de intra-Benelux-grenzen en tot vervanging van beschikking M (2012) 17

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding van runderen met Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.

Vond u deze informatie nuttig?

Answer