Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Schapen en geiten

Handel

  • Omzendbrief met betrekking tot de voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten

Grensbeweiding

  • Beschikking M (2023) 3 van het Benelux Comité van Ministers inzake de grensbeweiding van schapen en geiten aan de intra-Benelux-grenzen en tot vervanging van beschikking M (2015) 4
  • Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding van schapen en geiten met Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk