Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Pluimvee

Identificatie en registratie

  • Identificatie en registratie van pluimvee (In voorbereiding)

Toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee

  • Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee.

Duiven

  • Omzendbrief met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven.