Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters

Oproep voor kandidaturen:

 • Oproep 27/02/2024 
 • Kandidatuurformulier 
 • De kandidaturen moeten ingediend worden:
  • hetzij per aangetekend schrijven ter attentie van de Nationale implementatie- en coördinatie-eenheid (NICE) van DG Controle (Kruidtuinlaan 55 B-1000 BRUSSEL);
  • hetzij elektronisch via de generieke mailbox van de NICE (UNIC-NICE@favv-afsca.be).
 • Solliciteren kan tot en met 30 april 2024.
 • Samenstelling van de evaluatiecommissie: Het (de) LCE-hoofd(en) van de lokale controle-eenheid(heden) waarvoor de kandidaat gepostuleerd heeft – of zijn/hun afgevaardigde(n) – en een personeelslid(leden) van het FAVV met ervaring in de materies betreffende de uit te voeren taken, alsook de technisch manager(s) van de GCP(‘s) waarvoor de kandidaat gepostuleerd heeft – of zijn/hun afgevaardigde(n).

K.B. 11/11/2013 en Raamovereenkomst (PDF)

 

Uitvoeringsovereenkomst 2024 (DOC)

 

Lastenboeken:

 

Opleidingen:

 

Nuttige Links:

 • AdminLight: Administratieve webtoepassingen voor personen belast met opdracht.
 • Intranet CDMO: Beveiligde website bestemd voor de personen belast met opdracht.