Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zelfstandige dierenartsen

Image
laborant

Dierenartsen met opdracht


Oproep voor kandidaturen:

  • Oproep 27/02/2024 
  • Kandidatuurformulier 
  • De kandidaturen moeten ingediend worden:
    • hetzij per aangetekend schrijven ter attentie van de Nationale implementatie- en coördinatie-eenheid (NICE) van DG Controle (Kruidtuinlaan 55 B-1000 BRUSSEL);
    • hetzij elektronisch via de generieke mailbox van de NICE (UNIC-NICE@favv-afsca.be).
  • Solliciteren kan tot en met 30 april 2024.
  • Samenstelling van de evaluatiecommissie: Het (de) LCE-hoofd(en) van de lokale controle-eenheid(heden) waarvoor de kandidaat gepostuleerd heeft – of zijn/hun afgevaardigde(n) – en een personeelslid(leden) van het FAVV met ervaring in de materies betreffende de uit te voeren taken, alsook de technisch manager(s) van de GCP(‘s) waarvoor de kandidaat gepostuleerd heeft – of zijn/hun afgevaardigde(n).


K.B. 11/11/2013 en Raamovereenkomst (PDF)


Uitvoeringsovereenkomsten:


Lastenboeken:


Opleidingen :


Verslagen van overlegvergaderingen FAVV - Zelfstandige dierenartsen:

 

Promoten Gespecialiseerde Master “beheer van de gezondheidsrisico's in de voedselketen”

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Luik vanaf het begin van het nieuwe academiejaar in september 2023 een Gespecialiseerde Master zal organiseren, met als doel de cursisten de instrumenten en vaardigheden aan te reiken voor het beheer van de gezondheidsrisico's in de voedselketen. Het gaat om een eenjarige opleiding die open staat voor afgestudeerden met een masterdiploma in talrijke disciplines die toegang zal geven tot een breed scala aan toekomstmogelijkheden in de privésector en bij de overheid, zowel voor het opzetten van systemen voor het beheer van voedselkwaliteit als voor de controle ervan. Details over de opleiding en het programma zijn beschikbaar in het bijgevoegde document en via onderstaande link. De manier waarop de opleiding is georganiseerd, maakt het in zekere mate mogelijk om deze opleiding tegelijk met een professionele activiteit in de agroalimentaire sector te volgen.

https://www.fmv.uliege.be/cms/c_11090235/fr/nouveau-master-de-specialisation-en-management-de-la-securite-de-la-chaine-alimentaire

De inschrijvingen staan open en bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen door per e-mail contact op te nemen met professor Georges Daube (georges.daube@uliege.be), de coördinator van deze opleiding.

Voor de kandidaten van buiten de Europese Unie zal het niet mogelijk zijn om in 2023-2024 toegelaten te worden aangezien de inschrijvingen voor dit nieuwe organisatiejaar pas half juni opengaan, wat te laat is om de toelatingsprocedure te starten, die vóór april moet worden opgestart. Als je nog steeds geïnteresseerd bent, vergeet dan niet om dit begin 2024 te doen.