Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wetgeving betreffende de etikettering van voedingsmiddelen

Belgische wetgeving

K.B. van 17/07/2014

tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen

(Nummer NUMAC - 2014024317 - voor de gecoördineerde wetgeving)

E.U. wetgeving

Verordening (EU) nr. 1169/2011

van het Europees Parlement en de Raad van 25/10/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

(Nummer CELEX - 32011R1169 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Meer info: FIC infosessie van 13/05/2014

Verordening (EG) Nr. 1924/2006

van het Europees parlement en de Raad van 20/12/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

(Nummer CELEX - 32006R1924 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)