Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Voedingssupplementen

Definitie volgens de richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad:

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

  • voedingssupplementen”: als aanvulling op de normale voeding bedoelde voedingsmiddelen die een geconcentreerde bron van een of meer nutriënten of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect vormen en in voorgedoseerde vorm op de markt worden gebracht, namelijk als capsules, pastilles, tabletten, pillen, en soortgelijke vormen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof, druppelflacons, en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden;
  • nutriënten”: de volgende stoffen: vitaminen en mineralen.

Omzendbrief: Gebruik van rode gefermenteerde rijst (Angkak) als ingrediënt in voedingssupplementen.

Meer info:
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu :