Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BeCert

Applicatie voor het elektronisch indienen van aanvragen van exportcertificaten naar derde landen

Inleiding

BeCert is een applicatie voor het elektronisch indienen van aanvragen van exportcertificaten naar derde landen.

Image
inleiding

In 2011 werd gestart met het project BeCert dat als doel heeft het certificeringproces voor export naar derde landen te digitaliseren in het kader van administratieve vereenvoudiging, traceerbaarheid en fraudebestrijding.

BeCert zal :

 • het elektronisch aanvragen, creëren, opslaan, afdrukken, afleveren en raadplegen van certificaten mogelijk maken,
 • alle informatie gerelateerd aan certificaten registreren in één databank,
 • gebruiksvriendelijk, veilig en efficiënt zijn,
 • door koppelingen met andere databanken, de kwaliteit van de gegevens verbeteren, zoals BOOD, Adminlight, Foodweb et Tralink.

Het toevoegen van de digitale handtekening zal op termijn geïntegreerd worden, zodat volledige elektronische transfer naar derde landen mogelijk wordt.

 

Handleidingen en FAQ


HANDLEIDING:

 

FAQ: (30/08/2022)


AUDIOVISUELE PUBLICATIE VOOR BECERT
 

 • Fytosanitair certificaat:
  Video file

   
 • Algemeen melk en zuivelproducten:
  Video file

   
 • Voedingsmiddelen:
  Video file

 

Helpdesk

Indien u vragen heeft over export certificaten of de planning, kan u contact opnemen met uw lokale controle-eenheid:
- Meer informatie over de procedures
- Contact gegevens LCE’s

Indien u vragen heeft over het gebruik van BeCert of problemen ondervindt in de applicatie, kan u contact opnemen met de BeCerthelpdesk: becertsupport@favv-afsca.be

Indien u, met uw codes en toegang tot uw profiel, problemen ondervindt met het inloggen in Foodweb kan u contact opnemen met het contact center:
- Openingsuren: 8u30 – 12u & 13u – 16u30
- Telefoon: +32 (0)2 211 99 00
- E-mail: contact.center@favv-afsca.be

 

Technische documenten (System to System)

BeCert is een door het FAVV beheerde informaticatoepassing voor het afleveren van sanitaire en fytosanitaire exportcertificaten (derde landen).
De toepassing stelt de exporteurs in staat om hun aanvragen voor certificaten elektronisch door te geven.

Op basis van deze aanvragen kunnen de Locale controle-eenheden (LCE) en de certificerende agenten controles organiseren en certificaten uitschrijven. Hiervoor werd een BPR (Business Process Reengineering) opgemaakt (alleen in het Nederlands) die de huidige situatie in beeld brengt en de toekomstige visie weergeeft. Op basis van deze BPR schreef onze informatica dienst een functionale analyse om de applicatie te ontwikkelen (deze is alleen beschikbaar in het Frans).


Informatie over de automatische transmissie naar het FAVV van aanvragen voor certificaten vanaf het computersysteem van de aanvrager (System to System)

 

Opleiding

Indien u wenst deel te nemen aan een BeCertopleiding, kan u uw interesse kenbaar maken via het volgend e-mailadres: becert@favv.be

 

Oefenomgeving (EDU)

Opgelet
Deze omgeving wordt ter beschikking gesteld om de applicatie uit te proberen en om er mee te leren werken.  De ingevoerde gegevens zullen nooit worden overgemaakt aan de LCE, ook niet nadat u op het laatste scherm op de knop “beëindigen” heeft geklikt.
De oefenomgeving is voorts wel identiek aan de productieomgeving (de omgeving waarin u werkt met reële gegevens en waarbij de gegevens door de LCE ook zullen worden verwerkt).

Link naar de oefenomgeving EDU