Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Export derde landen

Algemene informatie

Buiten de Europese Unie gelden de regels van het vrij intracommunautair verkeer niet en kunnen er andere voorwaarden zijn voor de export van producten, dieren en planten.

Deze pagina verschaft informatie over de voorwaarden om te kunnen exporteren. Indien een exportcertificaat nodig is, wordt dit afgeleverd door het FAVV voor de producten die onder haar bevoegdheid vallen als ze voldoen aan de exportvoorwaarden.

Een exportcertificaat afgeleverd door het FAVV ontslaat de operator niet van de eindverantwoordelijkheid van de commerciële transactie en de voorwaarden die eraan verbonden zijn.

Het FAVV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door invoervoorwaarden opgelegd door derde landen.

Wat moet ik doen als mijn geëxporteerde zending geweigerd wordt aan de grens?

Invoerweigering: iedere door een derde land ter hoogte van het punt van binnenkomst geweigerde zending.
Indien de zending ter plaatse geblokkeerd wordt door de lokale autoriteiten omwille van een ontbrekend certificaat, kan er een aanvraag tot post-certificering gedaan worden.

 

Algemene documenten voor de export naar derde landen