Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Export derde landen

Producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie

Algemene certificaten

De hieronder vermelden certificaten werden niet met de bevoegde autoriteiten van derde landen onderhandeld en zijn dus niet door hen gevalideerd. Een operator die een aanvraag wenst in te dienen om dit certificaat te verkrijgen, moet vooreerst op de website van het Agentschap onder landspecifiek gedeelte nagaan of er een specifiek certificaatmodel bestaat voor de uitvoer van dit soort producten naar het betrokken derde land en of er meer specifieke voorschriften vermeld staan in deze rubriek (voor meer informatie zie instructie bundel).

Meststoffen en bodemverbeterende middelen: De certificaten voor registratie van een product (free sales certificates) die worden gevraagd door bepaalde derde landen worden afgeleverd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voor meer informatie hierover: https://fytoweb.be/nl/meststoffen/certificaten-gecertificeerde-kopieen-en-vertalingen (26/03/2019)

Landspecifiek gedeelte

Image
vlag bosnie-herzegovina

Bosnie-Herzegovina

Bosnië en Herzegovina integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (10/07/2020)


Image
vlag canada

Canada

Een specifiek model van certificaat is vereist voor de export naar Canada van onbewerkte dierlijke producten en bijproducten bestemd voor de farmaceutische industrie. Het certificaat werd onderhandeld tussen de Europese Commissie en de bevoegde overheid van Canada en is beschikbaar via de TRACES applicatie. In geval van exportinteresse van een operator kan hij de LCE contacteren om na te gaan of het certificaat kan worden afgeleverd voor de betrokken producten (03/09/2015)

Verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van niet herkauwers


Image
China

China

 • Ruwe wol
  Een lijst van Belgische bedrijven die bij GACC geregistreerd zijn voor uitvoer van ruwe wol vanuit België naar de Volksrepubliek China is beschikbaar op de website van GACC (Link bedrijvenlijst: http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/3995816/fsydwcp/3996743/index1.html).  
  Een  gezondheidscertificaat kan door het FAVV enkel afgeleverd worden voor bedrijven die op de lijst van GACC opgenomen zijn. Operatoren die wensen toegevoegd te worden aan de lijst van geregistreerde bedrijven dienen dit te melden aan hun LCE.
  (07/02/2024)

 • Huiden
  Een lijst van Belgische bedrijven die bij GACC geregistreerd zijn voor uitvoer van “rauwe (gedroogd en/of gezouten)” huiden van runderen, geiten of schapen vanuit België naar de Volksrepubliek China is beschikbaar op de website van GACC (Link bedrijvenljist : http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/3995816/fsydwcp/3996743/index1.html).
  Een  gezondheidscertificaat kan door het FAVV enkel afgeleverd worden voor bedrijven die op de lijst van GACC opgenomen zijn. Operatoren die wensen toegevoegd te worden aan de lijst van geregistreerde bedrijven dienen dit te melden aan hun LCE. (07/02/2024)


Image
vlag egypte

Egypte

 • Advanced Cargo Information System:
  zie   https://www.nafeza.gov.eg/en  en  FIT marktstudie .
  Het certificaat voorziet niet de mogelijkheid om het ACID (Advanced Cargo Information Declaration) nummer te vermelden. Zoals opgenomen in de  FAQ van NAFEZA  dient de exporteur in voorkomend geval het ACID nummer te vermelden op een sticker die op het certificaat wordt aangebracht. De sticker dient buiten het (fyto)sanitair kader (bv linkerbovenhoek) te worden aangebracht en mag enkel volgende informatie bevatten: “INFO of exporter: ACID number” gevolgd door het 19-cijferig ACID nummer.(01/12/2021)

Image
vlag Groot-brittanië

Groot-Brittanië, eiland Man en Kanaaleilanden

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de definitieve versie van het Border Target Operating Model (TOM) gepubliceerd. Dit document, waarin de nieuwe aanpak voor invoer in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgelegd, geeft aan dat vanaf 31 januari 2024 alle 'medium risk animal by-products' moeten zijn voorzien van een gezondheidscertificaat. Daarnaast geeft het document aan hoe de grenscontroles bij import zullen plaatsvinden. Deze controles treden gefaseerd in werking vanaf 30 april 2024.

De risicocategorieën van de verschillende dierlijke bijproducten en afgeleide producten zijn beschikbaar op de website van het VK: https://www.gov.uk/government/publications/risk-categories-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain/target-operating-model-tom-risk-categories-for-animal-and-animal-product-imports-from-the-eu-to-great-britain

De toekomstige modellen van certificaten worden door het VK beschikbaar gesteld op onderstaande websites: https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain#animal-by-products.

Invulbare PDF versies van deze modellen van certificaten worden op de website van het FAVV gepubliceerd, samen met de bijbehorende instructiebundels. In geval van exportinteresse voor een product waarvan het certificaat nog niet op de website van het FAVV is gepubliceerd, kunt u dit melden aan de LCE met vermelding van de referenties van het model van het certificaat dat voor de betrokken producten vereist is.

Certificaten zullen niet afgeleverd worden via TRACES.

De UK laat toe dat certificaten digitaal afgeleverd worden. Voor meer informatie, zie de veelgestelde vragen (FAQ). (10/01/2024)


 


 

Image
vlag india

India

 • "Wet blue" huiden
  • Certificaat:
   EX.PFF.IN.05.01 (PDF) (10/05/2019)

   !!! Opgelet !!!
   Het certificaat EX.PFF.IN.05.01 voor uitvoer van wet-blue huiden naar India wordt niet meer afgeleverd vanaf 1 juli 2023. Meer info, zie punt “gelooide huiden (inclusief wet-blue huiden) (16/05/2023)

  • Instructie:
   IB.PFF.IN.05.01 (PDF) (10/05/2019)
 • Gelooide huiden (inclusief “wet blue” huiden)

  !!! Opgelet !!!
  Voor uitvoer naar India van gelooide huiden (inclusief wet blue-huiden), die vallen onder de HS-codes 4104 tot 4115, is volgens “Office Memorandum van 17 December  2021 van DAHD” geen gezondheidscertificaat vereist, op voorwaarde dat de producent van het exporterende land op de factuur van elke zending een verklaring vermeldt dat het product een onomkeerbaaproces van looiing ondergaan heeft. (16/05/2023)

 • Gezouten huiden afkomstig van runderen

 • Gesteriliseerde rundergal bestemd voor farmaceutische doeleinden

Image
vlag noord-macedonië

Noord-Macedonië


Image
vlag madagaskar

Madagaskar

 • De autoriteiten van Madagaskar eisen een invoervergunning voor de invoer van dierlijke producten op hun grondgebied.
  De sanitaire voorwaarden die van toepassing zijn, zullen worden gedetailleerd in de verstrekte invoervergunning. Deze vergunning dient voorgelegd te worden door de operator bij zijn aanvraag tot certificering aan de LCE.
  Het nummer van de invoervergunning moet worden vermeld op het gezondheidscertificaat dat de producten vergezelt. - (20/05/2021)

Image
vlag marakko

Marokko


Image
vlag oekraïne

Oekraïne

Oekraïne integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV (10/07/2020)


Image
vlag palestijns grondgebied

Palestijns grondgebied


Image
vlag peru

Peru

 • Collageen en gelatine
  Opgelet Afrikaanse varkenspest
  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest - (28/02/2020)


Image
vlag rusland

Russische Federatie


Image
vlag servië

Servië

Servië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (10/07/2020)


Image
vlag singapore

Singapore

 • Singapore vraagt voor meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten, een bijkomende verklaring.
  Het certificaat EX.PFF.AA.12.03 kan voor uitvoer naar Singapore van dit product niet afgeleverd worden zonder deze bijkomende verklaring.
  Operatoren die dit product wensen te exporteren, dienen hun LCE te contacteren waarbij zal geëvalueerd worden of en onder welke voorwaarden de bijkomende verklaring kan afgeleverd worden. (14/10/2022)


Image
vlag taiwan

Taiwan

 • Organische meststoffen die verwerkte pluimveemest bevatten .
  • Certificaat:
   EX.PFF.TW.05.01 (03/08/2016)
   Certificering is momenteel niet mogelijk omwille van aviaire influenza (21/04/2021)

  • Instructie:
   IB.PFF.TW.05.01 (05/06/2018)

Image
vlag turkije

Turkije

Door de bevoegde overheid van Turkije wordt gevraagd om naast het containernummer of de identificatie van de vrachtwagen ook het zegelnummer te vermelden op het certificaat.
Indien de geldigheid niet vermeld wordt op het certificaat, zal deze 7 dagen bedragen voor luchttransport (vanaf de datum die vermeld wordt op het certificaat), 15 dagen voor transport via de weg, 30 dagen voor transport via het spoor en 60 dagen voor zeetransport.

Turkije integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV (28/09/2023)


Image
vlag uruguay

Uruguay


Image
vlag usa

Verenigde Staten


Image
vlag vietnam

Vietnam


Image
vlag zuid-afrika

Zuid Afrika

 • Van Zuid-Afrika werd een vragenlijst ontvangen die per producerende inrichting dient te worden beantwoord in het kader van de export van verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers. Er wordt gevraagd aan de producerende inrichtingen om indien zij interesse hebben in de export van deze producten naar Zuid-Afrika, dit te melden aan het mailadres: pccb.s4@favv-afsca.be  (07/02/2023)
 • Runderserum van niet-Belgische oorsprong

Image
vlag zuid korea

Zuid-Korea

 • Huiden van evenhoevigen
  De bevoegde overheid van Zuid-Korea heeft het FAVV geïnformeerd dat er nieuwe eisen zijn (bijkomende verklaring voor Afrikaanse varkenspest) voor de uitvoer van huiden van evenhoevigen naar Zuid-Korea. Operatoren die exportinteresse hebben, wordt gevraagd dit te melden aan hun LCE ten laatste op 30 april 2024.
   
 • Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten
 • Collageen en/of gelatine afkomstig van varkens, bestemd voor farmaceutisch gebruik

Image
vlag zwitserland

Zwitserland

 

Certificaten beschikbaar in de Lokale-Controle Eenheid (LCE)

In het kader van transparantie heeft het FAVV gekozen om de verschillende certificaten die niet aan een bilaterale overeenkomst onderworpen zijn, maar toch door de een of meerdere LCE's uitgegeven werden voor de export van bepaalde producten, ter beschikking te stellen van alle operatoren.

Deze certificaten werden niet met derde landen onderehandeld en zijn dus niet gevalideerd. De enige controle die het FAVV op deze certificaten heeft uitgevoerd, is de verificatie van de certificeerbaarheid van de vermelde eisen.

Het FAVV kan niet garanderen dat een niet onderhandeld certificaat automatisch door de overheid van derde landen aanvaard zal worden. Het gebruik van een niet onderhandeld certificaat blijft dus de verantwoordelijkheid van de operator. Het wordt dan ook sterk aangeraden om via de importeur te controleren dat de overheid van het derde land van bestemming het certificaat zal aanvaarden.

Indien een bilateraal certificaat niet beschikbaar is voor de uitvoer van een bepaald product naar een bepaald land, kan de operator in een van de onderstaande tabellen nagaan indien een model van niet onderhandelde certificaat beschikbaar is voor de gewenste land-product combinatie. Indien dit het geval is, dient de operator contact op te nemen met zijn LCE om een kopie van het certificaat te bekomen. De operator kan dit certificaat onveranderd gebruiken wanneer dit praktisch mogelijk is of kan een certificaat met eigen layout opmaken op basis van het beschikbare model, zolang de inhoud van het certificaat niet gewijzigd wordt.

Derde land van bestemming Uitgevoerd product Type document
CN - China Diepgevroren konijnenhuiden Niet onderhandeld certificaat
CN - China Natgezouten huiden Niet onderhandeld certificaat
CN - China Ruwe wol Niet onderhandeld certificaat
CN - China Voedingsbodems Niet onderhandeld certificaat
IN - India Lanoline Niet onderhandeld certificaat