Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Export derde landen

Diervoeders

Aflevering van certificaten

Instructie tot certificering voor de uitvoer van diervoeders (PDF) (V5) (01/08/2016)

Opgelet: nieuwe contactadressen (PDF) om aanvraag van certificaten in te dienen.

 • Aanverwant document 1 (PDF) : Voorleggen van certificaten via internet.
 • Aanverwant document 2 (PDF) : Voorbeeld van een certificaat via internet in te vullen.
 • Aanverwant document 3 (DOC) : Formulier voor het aanvragen van een certificaat voor de uitvoer van diervoeders naar derde landen.
 • Aanverwant document 4 (DOC) : Verklaring betreffende de aflevering van een certificaat voor de uitvoer naar een derde land waarvoor het FAVV niet over de certificatie-eisen beschikt.
 • Aanverwant document 5 (DOC) : Verklaring betreffende de zending van certificaten voor de uitvoer van diervoeders door een andere dienst dan de post.

Algemene certificaten

Deze certificaten mogen uitsluitend worden gebruikt wanneer het land van bestemming is opgenomen in het keuzemenu op het einde van het gekozen certificaat en geen meer specifieke voorschriften vermeld staan onder “landspecifieke certificaat”.
De lijst met landen wordt in het Engels weergegeven, volgens alfabetische volgorde. Indien een land van bestemming niet opgenomen is in het keuzemenu van het gekozen algemeen certificaat, volstaat het dit certificaat aan te vragen via het aanvraagformulier (Zie Aanverwant document 4 onder "Instructie tot certificering voor de uitvoer van diervoeders").

(*)Sommige landen leggen op dat het certificaat is opgesteld in hun eigen landstaal. Deze certificaten mogen uitsluitend worden gebruikt wanneer het land van bestemming is opgenomen in het keuzemenu op het einde van het gekozen certificaat.

 • Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels BEVATTEND product van dierlijke oorsprong
  • Certificaat (Engels/Frans/Nederlands)
   EX PFF AA 05 03 (PDF) (07/10/2022)   Beschikbaar via BeCert
   opgelet Afrikaanse varkenspest
   Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest (04/04/2019)
  • Instructie
   IB.PFF.AA.05.03 (PDF) (14/06/2023)
   Aandacht: Sinds 03/02/2016 is verordening (EU) nr. 2016/27 tot wijziging van de bijlagen III en IV bij verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, van kracht. Deze verordening legt specifieke voorwaarden op voor de export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten. Een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met de bevoegde autoriteit van het invoerende land is daarentegen niet langer vereist - (05/02/2016)
  • Certificaat (Engels/(*)Russisch/Frans/Nederlands)
   EX.PFF.AA.14.01 (PDF) (19/11/2013)   Beschikbaar via BeCert 
  • Certificaat ((*)Spaans/Frans/Nederlands)
   EX.PFF.AA.15.01 (PDF) (14/06/2023)   Beschikbaar via BeCert 
  • Instructie
   IB.PFF.AA.15.01 (PDF) (14/06/2023)
 • Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels ZONDER enig product van dierlijke oorsprong
 • Registratie van een inrichting
 • Registratie van (een) product(en)
 • Bijkomende certificering
  • Certificaat (Engels/Frans/Nederlands)
   EX.PFF.AA.11.01 (PDF) (24/12/2013)Beschikbaar via BeCert 
   Voor sommige derde landen met name Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Peru, Saoedi-Arabië en Uruguay, kan op vraag van de operator bij het certificaat voor registratie van een product een bijkomende certificering worden afgeleverd, waarin de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het(de) betrokken product(en) is(zijn) opgenomen. De operator die een dergelijke bijkomende certificering wenst, dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat voor registratie van een product, een verklaring op erewoord van de producent te voegen, waarin de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het(de) betrokken product(en) is(zijn) opgenomen. Het nummer van het certificaat voor registratie van een product dient vermeld te worden onder "Bijkomende certificering voor".

U kan zelf de certificaten invullen en per mail versturen.


Landspecifieke certificaten

U kan zelf de certificaten hieronder invullen en per mail versturen.


Image
Albania

Albanië


Image
Algeria

Algerije (DZ)


Image
Australia

Australië (AU)


Image
Azerbaijan

Azerbeidzjan

 • !! Opgelet !!
  Naar aanleiding van het in voege treden van de nieuwe wetgeving inzake voedselveiligheid in Azerbeidzjan voor producten van dierlijke oorsprong (inclusief diervoeding), kan de uitvoer naar Azerbeidzjan verhinderd worden door bijkomende vereisten bijvoorbeeld betreffende registratie van bedrijven. Operatoren die uitvoeren naar AZ moeten nagaan of ze aan de huidige voorwaarden voldoen. Uitvoer naar AZ is op eigen risico. (06/11/2023)

Image
Bangladesh

Bangladesh (BD)


Image
Bosnia Herzegovina

Bosnië en Herzegovina (BA)

 • Bosnië en Herzegovina integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (10/07/2020)
 • Diervoeders bevattend product van dierlijke oorpsrong
 • Diervoeders van niet-dierlijke oorsprong
 • Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder
 • Blikvoeder voor gezelschapsdieren
 • Hondenkluiven

Image
Brazil

Brazilïe (BR)


Image
Brunei

Brunei Darussalam (BN)


Image
Canada

Canada (CA)


Image
Chile

Chili (CL)


Image
China

China (CN)

 • Voeders voor gezelschapsdieren en voeders voor duiven
 • Mengvoeders

  Naast de categorie “Voeders voor gezelschapsdieren” hanteert GACC ook de categorie “Mengvoeders”. Er is onduidelijkheid over de definitie van deze categorie en de producten die hieronder vallen. Welke type voeders volgens GACC hieronder vallen zou kunnen afgeleid worden uit de door GACC goedgekeurde bedrijvenlijsten (zie “GACC bedrijvenlijst van producerende inrichtingen van mengvoeders”). Een schrijven werd door het FAVV verstuurd naar GACC voor het openen van de markt voor mengvoeders met inbegrip van mengvoeders voor gezelschapsdieren en melkproducten. Er is nog geen Memorandum of Understanding overeengekomen voor België en ook geen specifiek gezondheidscertificaat.

  GACC heeft het FAVV geïnformeerd dat voor diervoeders voor gezelschapsdieren die melkproducten bevatten, een specifiek Memorandum of Understanding voor melkproducten moet onderhandeld worden met GACC. Producerende inrichtingen die interesse hebben om deze diervoeders met melkingrediënten te exporteren, kunnen dit melden aan hun LCE . Deze producerende inrichtingen  kunnen momenteel geen dossier indienen om hun bedrijf te laten registreren bij GACC m.b.t. deze diervoeders voor gezelschapsdieren met ingrediënten van melk.  (09/03/2023)

  GACC bedrijvenlijst van producerende inrichtingen van mengvoeders  (PDF) (09/03/2023)
 • Additieven en/of voormengsels

Image
Colombia

Colombia (CO)


Douane-unie (C-U) / Euraziatische Economische Unie (EEU)
Image
Vlag Armenië
Armenië
Image
Vlag Wit-Rusland
Wit-Rusland
Image
Vlag Rusland
Russische Federatie
Image
Vlag Kazachstan
Kazachstan
!!! Opgelet !!!
 • Ziekte van Afrikaanse varkenspest en Aviaire influenza
  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties verklaringen vanwege de Afrikaanse varkenspest en aviaire influena.
 • Informatie inzake EU uitvoerbeperkende maatregelen - Wit-Rusland en Rusland
  Zie informatie conflict Rusland -Oekraïne  - (18/05/2022)

Image
Egypt

Egypte

 • Advanced Cargo Information System
  zie  https://www.nafeza.gov.eg/en en FIT marktstudie.
  Het certificaat voorziet niet de mogelijkheid om het ACID (Advanced Cargo Information Declaration) nummer te vermelden. Zoals opgenomen in de FAQ van NAFEZA dient de exporteur in voorkomend geval het ACID nummer te vermelden op een sticker die op het certificaat wordt aangebracht. De sticker dient buiten het (fyto)sanitair kader (bv linkerbovenhoek) te worden aangebracht en mag enkel volgende informatie bevatten: “INFO of exporter: ACID number” gevolgd door het 19-cijferig ACID nummer.(01/12/2021)

Image
Cuba

Ecuador (EC)

 • Additieven, voormengsels en mengvoeders
  De invoer in Ecuador is toegestaan vanuit landen en bedrijven die voorafgaand door de bevoegde overheid van Ecuador zijn goedgekeurd (zie instructie voor meer gedetailleerde informatie inzake het aanvragen van een bedrijfsgoedkeuring).

Image
Vlag Filippijnen

Filippijnen (PH)

 • Verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van vismeel

Image
French Polynesia

Frans-Polynesië


Image
Vlag Georgië

Georgië


Image
United Kingdom

Groot-Brittanië, eiland Man en Kanaaleilanden


Image
Hong-Kong

Hong-Kong (HK)


Image
India

India (IN)

 • Voeder voor garnalen
 • Voeder voor honden en katten dat producten van dierlijke oorsprong bevat,
  Voeder voor siervogels dat producten van dierlijke oorsprong bevat
 • Verwerkt verenmeel
 • Voeders voor larven die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten
 • Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong, uitgezonderd voeders voor honden en katten
  • Certificaat
   EX.PFF.IN.10.01 (PDF) (09/02/2023)
   !!! Opgelet !!!
   Als gevolg van een momenteel geblokkeerde zending is de aflevering van het certificaat EX.PFF.IN.10.01 tijdelijk opgeschort.  (30/03/2023)
  • Instructie
   IB.PFF.IN.10.01 (PDF) (22/02/2023)
  Voor zover ons bekend, worden de invoereisen steeds vermeld op een invoervergunning als het gaat om diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten. De invoervergunning legt specifieke invoervoorwaarden op. Het algemeen model van certificaat mag dan ook niet worden gebruikt. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de certificerende agent de invoervergunning voor te leggen, die door de bevoegde autoriteit van India afgeleverd werd voor de producten van de zending. In geval van export van diervoeders voor dewelke de Indische autoriteit een invoervergunning afgeleverd heeft, die verklaringen bevat die verschillend zijn van deze die vermeld zijn in hierboven vermelde certificaten, dient de operator bij het FAVV een aanvraag tot ontwikkeling van een nieuw model van certificaat in te dienen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van de invoervergunning die afgeleverd werd door de Indische autoriteit voor het betreffende product (17/12/2015)

Image
Indonesia

Indonesië (ID)


Image
Iceland

Ijsland(IS)


Image
Vlag Israël

Israël (IL)


Image
Vlag Japan

Japan (JP)


Image
Vlag Kosovo

Kosovo (XK)

 • Een specifiek certificaat is vereist voor diervoeders met ingrediënten van dierlijke oorsprong. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (11/07/2017)
 • Voeders voor gezelschapsdieren/hondenkluiven die producten van dierlijke oorsprong bevatten

Image
Vlag Madagaskar

Madagaskar (MG)


Image
Vlag Maleisië

Maleisië


Image
Vlag Marokko

Marokko (MA)


Image
Vlag Mauritius

Mauritius


Image
Vlag Mexico

Mexico (MX)


Image
Vlag Moldavië

Moldavië

Aandacht
Het hierboven vermelde certificaat dient te worden afgeleverd via TRACES NT.
Meer informatie over het gebruik van TRACES NT en het aanvragen van een TRACES NT account kan worden teruggevonden op de TRACES webpagina.(07/02/2023)


Image
Vlag Montenegro

Montenegro (ME)

Montenegro integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV (19/09/2018)


Image
Vlag Nieuw Caledonië

Nieuw Caledonië (NC)


Image
Vlag Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland (NZ)


Image
Vlag Noord-Macedonië

Noord-Macedonië (MK)

Het bijkomende en voor de Douane-unie (AM, BY, RU en KZ), Noord-Macedonië (MK) en Oekraïne (UA) specifieke sectorale monitoringsplan van BFA is goedgekeurd en geldig tot 31 december 2024.


Image
Vlag Oekraïne

Oekraïne (UA)

Oekraïne integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV (10/07/2020)
Het bijkomende en voor de Douane-unie (AM, BY, RU en KZ), Noord-Macedonië (MK) en Oekraïne (UA) specifieke sectorale monitoringsplan van BFA is goedgekeurd en geldig tot 31 december 2024.


Image
Palestine

Palestijns grondgebied


Image
Panama

Panama (PA)


Image
Peru

Peru (PE)

 • Bloedproducten afkomstig van varkens bestemd voor diervoeding
  Aandacht : Het certificaat kan momenteel niet worden afgeleverd. Een audit van de betrokken Belgische operatoren is vereist alvorens export vanuit België kan worden toegestaan (19/07/2019)
 • Collageen en gelatine
  Opgelet Afrikaanse varkenspest
  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest - (28/02/2020)

Image
Serbia

Servië (RS)

Servië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten.

De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (10/07/2020)


Image
Seychelles

Seychellen (SC)


Image
Singapore

Singapore (SG)


Image
Taiwan

Taiwan (TW)


Image
Thailand

Thailand (TH)

De bevoegde overheid van Thailand (DLD) heeft nieuwe voorwaarden voor de invoer  van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE) van niet-herkauwers en bloedproducten van niet-herkauwers.
Het bilateraal certificaat (EX.PFF.TH.02.01) en de IB voor de uitvoer van VDE van pluimvee/verenmeel naar TH zijn beschikbaar op de FAVV website.
Het bilateraal certificaat (EX.PFF.TH.03.01) en de IB voor de uitvoer van bloedproducten afkomstig van varkens zijn beschikbaar op de FAVV website.
Voor de uitvoer van VDE van varkens zullen certificaten worden uitgewerkt en voorgelegd worden aan DLD.
Indien een operator andere VDE  wenst uit te voeren naar TH, dient deze operator de exportvoorwaarden van TH voor te leggen zodat een specifiek model van certificaat kan uitgewerkt worden.
TH aanvaardt geen invoer van mengsels van VDE afkomstig van verschillende diersoorten. (29/08/2023)


Image
Tunisia

Tunesië (TN)

Voor de export van verwerkt voeder of blikvoeder voor gezelschapsdieren worden specifieke modellen van certificaten gevraagd door de bevoegde overheid van Tunesië. In geval van exportinteresse, kan de operator een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij zijn LCE. (18/08/2017)


Image
Turkey

Turkije (TR)

Algemene informatie

!!! Opgelet !!!

Door de bevoegde overheid van Turkije wordt gevraagd om naast het containernummer of de identificatie van de vrachtwagen ook het zegelnummer te vermelden op het certificaat.
Indien de geldigheid niet vermeld wordt op het certificaat, zal deze 7 dagen bedragen voor luchttransport (vanaf de datum die vermeld wordt op het certificaat), 15 dagen voor transport via de weg, 30 dagen voor transport via het spoor en 60 dagen voor zeetransport.

Turkije integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (28/09/2023).

Dierlijke bijproducten en afgeleide producten
(inclusief voeders voor gezelschapsdieren)

Onderstaande modellen van certificaten zijn niet-onderhandelde certificaten die werden opgesteld op basis van de modellen die door de bevoegde overheid van Turkije op haar website ter beschikking worden gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de operator zich ervan te vergewissen dat het model van certificaat zoals gevraagd door Turkije ondertussen niet werd gewijzigd en in geval van een aangekondigde wijziging dit tijdig te melden aan de LCE zodat het model op de FAVV exportpagina kan worden aangepast.

Andere diervoeders


Image
United Arab Emirates

Verenigde Arabische Emiraten (AE)

We wensen alle operatoren te informeren dat er momenteel een zending geblokkeerd is aan de grens met Abu Dhabi. Volgens de informatie, momenteel ter onze beschikking, zijn er bijkomende verklaringen nodig op het algemeen certificaat. We raden operatoren aan om bij de AE te verifiëren of het algemeen certificaat, zonder bijkomende verklaringen, aanvaard zal worden. (27/04/2017)


Image
United States

Verenigde Staten (US)


Image
Vietnam

Vietnam (VN)

Vietnam legt specifieke eisen op voor de invoer van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE).
Een specifiek model van certificaat werd uitgewerkt voor de export van VDE van niet-herkauwers van België naar Vietnam.
Indien een operator VDE die niet vallen onder het toepassingsgebied van dit certificaat wenst uit te voeren naar Vietnam, dient deze operator de exportvoorwaarden van Vietnam voor te leggen zodat een specifiek model van certificaat kan uitgewerkt worden. (01/02/2018)


Image
South Africa

Zuid-Afrika (ZA)

De invoervoorwaarden worden steeds vermeld op een invoervergunning als het gaat om diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten. Het algemeen model van certificaat mag dan ook niet worden gebruikt. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de certificerende agent de invoervergunning voor te leggen, die door de bevoegde autoriteit van Zuid-Afrika afgeleverd werd voor de producten van de zending.
In geval van export van diervoeders voor dewelke de Zuid-Afrikaanse autoriteit een invoervergunning afgeleverd heeft, die verklaringen bevat die verschillend zijn van deze die vermeld zijn in hieronder vermelde certificaten, dient de operator bij het FAVV een aanvraag tot ontwikkeling van een nieuw model van certificaat in te dienen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van de invoervergunning die afgeleverd werd door de Zuid-Afrikaanse autoriteit voor het betreffende product. (15/03/2018)


Image
South Korea

Zuid-Korea (KR)


Image
Switzerland

Zwitserland

Certificaten beschikbaar in de Lokale Controle-Eenheid (LCE)

In het kader van transparantie heeft het FAVV gekozen om de verschillende certificaten die niet aan een bilaterale overeenkomst onderworpen zijn, maar toch door de een of meerdere LCE's uitgegeven werden voor de export van bepaalde producten, ter beschikking te stellen van alle operatoren.

Deze certificaten werden niet met derde landen onderehandeld en zijn dus niet gevalideerd. De enige controle die het FAVV op deze certificaten heeft uitgevoerd, is de verificatie van de certificeerbaarheid van de vermelde eisen.

Het FAVV kan niet garanderen dat een niet onderhandeld certificaat automatisch door de overheid van derde landen aanvaard zal worden. Het gebruik van een niet onderhandeld certificaat blijft dus de verantwoordelijkheid van de operator. Het wordt dan ook sterk aangeraden om via de importeur te controleren dat de overheid van het derde land van bestemming het certificaat zal aanvaarden.

Indien een bilateraal certificaat niet beschikbaar is voor de uitvoer van een bepaald product naar een bepaald land, kan de operator in een van de onderstaande tabellen nagaan indien een model van niet onderhandelde certificaat beschikbaar is voor de gewenste land-product combinatie. Indien dit het geval is, dient de operator contact op te nemen met zijn LCE om een kopie van het certificaat te bekomen. De operator kan dit certificaat onveranderd gebruiken wanneer dit praktisch mogelijk is of kan een certificaat met eigen layout opmaken op basis van het beschikbare model, zolang de inhoud van het certificaat niet gewijzigd wordt.

Derde land van bestemming Uitgevoerd product Type document
AR - Argentinië Geëxtrudeerde petfood bevattend product van dierlijke oorsprong Niet onderhandeld certificaat
VN - Vietnam Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten Niet onderhandeld certificaat