Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Export derde landen

Voedingsmiddelen en andere producten

Update

De Update zijn bedoeld om :

 • aanpassingen aangebracht aan de website voor export aan te kondigen,
 • instructies voor specifieke/uitzonderlijke omstandigheden door te geven


2024
01 (MA) - 02 (MA)

2023
01 (AA) - 02 (QA) - 03 (SA) - 04 (GB) - 05 (CN) - 06 (CN) - 07 (MA) - 08 (MA)

2022
01 (AA) - 02 (SA) - 03 (AA)

2021
01 (PA) - 02 - 03 (AA)

2020
01 (TR) - 02 (AA) - 03 (US) - 04 - 05 (US) - 06 (QA)

2019
01 (BO) - 02 (AA) - 03 (AA)

2018
01 (US) - 02 (AA) - 03 (AA) - 04 (AA) - 05 (AA) - 06 (AA) - 07 (AA) - 08 (TR) - 09 (QA)

2017
01 (US) - 02 - 03 (AA)

2016
01 (AA) - 02 (AA) - 03 (AA)

2015
01 (AA) - 02 (JP) - 03 (JP) - 04 (US) - 05 (JP)

2014
08 (FCM) - 09 (US)

 

Algemene informatie per type product

 • Gezondheidcertificaten :
  • Instructie :
   IB.DAL.AA.HC.01 (PDF) (07/11/2022)
  • Certificaten :
   • Export van voedingsmiddelen en anderen producten:
    EX.DAL.AA.01.04 (PDF) (16/03/2022) Beschikbaar via BeCert
    Bijlage bij de verklaring van de uitvoerder (tabel) : PDF / WORD (16/03/2022)
   • Export van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding:
    • Certificaat:
     EX.DAL.AA.03.02 (PDF) (07/11/2022)
     Bijlage bij de verklaring van de uitvoerder (tabel) : PDF / WORD (07/11/2022)
   • Export van materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met levensmiddelen:
    EX.DAL.AA.04.03 (PDF) (31/01/2022) Beschikbaar via BeCert
    Bijlage bij de verklaring van de uitvoerder (tabel) : PDF / WORD (31/01/2022)
 • Export van chocolade:
 • Certificaten voor registratie (Vrije verkoop - Free sale):
  • Instructie :
   IB.DAL.AA.RC.01 (PDF) (26/01/2023)
  • Certificaten :
   • Registratie van (een) product(en) :
    EX.DAL.AA.02.05 (PDF) (31/01/2022) Beschikbaar via BeCert
    Bijlage (lijst van producten en ingrediënten) bij het certificaat. PDF / WORD (26/01/2023)
   • Registratie van verpakkingsmaterialen bestemd om in contact te komen met levensmiddelen :
    EX.DAL.AA.05.02 (PDF) (31/01/2022)

 

Bijkomende informatie per type product en per land

Image
Algeria

Algerije


Image
Australia

Australië


Image
Bolivia

Bolivia

 • Export van voedingsmiddelen en andere producten

Image
Brazil

Brazilië

 • Export van voedingsmiddelen en andere producten

Image
China

China


Customs Union

Douane-unie / Eurasiatische Economische Unie (Kazachstan, Russische Federatie, Wit-Rusland, Armenië, Kirgiziën)

 • Invoerbeperkingen Wit-Rusland en Rusland
  • !! Opgelet  !!!
   • INVOERVERBOD Wit-Rusland op diverse productcategorieëns:
    Zie NF 2024/19 (05/03/2024)
   • INVOERVERBOD Rusland op diverse landbouwproducten:
    Zie NF 2018/17 en UP 2017/29
 • EU uitvoerbeperkende maatregelen - Wit-Rusland en Rusland
  !!! Opgelet !!! Zie informatie conflict Rusland -Oekraïne (18/05/2022)
   
 • Export van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding

Image
Egypt

Egypte

 • Advanced Cargo Information System:
  • Zie https://www.nafeza.gov.eg/en en FIT marktstudie.
   Het certificaat voorziet niet de mogelijkheid om het ACID (Advanced Cargo Information Declaration) nummer te vermelden. Zoals opgenomen in de FAQ van NAFEZA dient de exporteur in voorkomend geval het ACID nummer te vermelden op een sticker die op het certificaat wordt aangebracht. De sticker dient buiten het (fyto)sanitair kader (bv linkerbovenhoek) te worden aangebracht en mag enkel volgende informatie bevatten: “INFO of exporter: ACID number” gevolgd door het 19-cijferig ACID nummer. (01/12/2021)

Image
United Kingdom

Groot-Brittanië, Man-eiland en Kanaaleilanden

 • Levensmiddelen die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten ie:
  Voir Export van producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

 • Hoog-risico levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en diervoeders:

  Algemene informatie
  De overheid van Groot-Brittannië, het eiland Man en de Kanaaleilanden heeft verschillende certificaatmodellen op haar website gepubliceerd: https://www.gov.uk/government/publications/high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-hrfnao-health-certificates
  De invulbare PDF-versies van deze modellen van gezondheidscertificaten zullen geleidelijk op de website van het FAVV worden gepubliceerd, samen met de bijbehorende instructiebundels.
  Als u een product wilt uitvoeren waarvoor het certificaat nog niet op de website van het FAVV is gepubliceerd, neem dan contact op met uw LCE met vermelding van de referenties van het model van certificaat vereist voor de betrokken producten.

  Stand van zaken
  De overheid van het Verenigd Koninkrijk heeft de finale versie van de Border Target Operating Model (TOM).
  Deze versie geeft aan dat:

  • vanaf 31 januari 2024, hoog-risico levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en diervoeders (zoals gedefinieerd in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/1793) voorzien dienen te zijn van een gezondheidscertificaat bij invoer in GB.
  • de grenscontroles gefaseerd in werking zullen treden vanaf 30 april 2024. Daarnaast geeft de TOM ook aan hoe de grenscontroles bij import zullen plaatsvinden. (07/09/2023)

Image
Indonesia

Indonesië


Image
Japan

Japan

 • Export van voedingsmiddelen en andere producten

Image
Madagascar

Madagaskar

 • !!! Opgelet !!!
  De autoriteiten van Madagaskar eisen een invoervergunning voor de invoer van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, levende dieren en dierlijke producten op hun grondgebied. De sanitaire voorwaarden die van toepassing zijn, worden gedetailleerd in de verstrekte invoervergunning en het nummer van de invoervergunning moet worden vermeld op het gezondheidscertificaat dat de producten vergezelt.
  Het is de verantwoordelijkheid van de exporteur om na te gaan of het geëxporteerde product onder deze verplichting valt en om, in voorkomend geval, de invoervergunning voor te leggen aan de LCE bij zijn aanvraag tot certificering. (08/06/2021)

Image
Morocco

Marokko


Image
Moldova

Moldavië


Image
Panama

Panama


Image
Qatar

Qatar

 • Export van voedingsmiddelen en andere producten

Image
Saudi Arabia

Saoedie-Arabië

 • Registratie van operatoren

Image
Turkey

Turkije

 • Opgelet !!! In de kader van uitvoer naar Turkije: de officiële stempel van de certificerende agent moet in zijn geheel op elke pagina van het gezondheids- en registratiecertificaat voor levensmiddelen en materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met levensmiddelen worden gezet ("DAL-certificaten"), in plaats van gewaaierd over alle pagina’s. De handtekening van de certificerende agent dient ook op elke pagina van het certificaat te worden gezet.
   
 • Export van voedingsmiddelen en andere producten

Image
United States

Verenigde Staten

 • Export van voedingsmiddelen en andere producten

Image
South Korea

Zuid-Korea

 • De Koreaanse wetgeving (Special Act on Imported Food Safety Control) bepaalt dat het Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) inspecties kan uitvoeren in buitenlandse inrichtingen die levensmiddelen naar Zuid-Korea exporteren. Voor producten met een laag risico worden de controles uitgevoerd zonder tussenkomst van het FAVV. Voor producten met een hoog risico (zoals vlees en vleesproducten, melk en zuivelproducten, eieren en eiproducten) gebeuren de controles in samenwerking met het FAVV.
  De operator dient er rekening mee te houden dat overeenkomstig artikel 6 van de betrokken wetgeving, in geval van weigering van een inspectie, de Koreaanse autoriteiten maatregelen kunnen nemen om de invoer van levensmiddelen van de betrokken operator op te schorten.
  Meer informatie en de betrokken wetgeving kan worden teruggevonden op de website van MFDS (https://www.mfds.go.kr/eng/index.do) onder “Our works” >> “Food” >> “Imported Food Safety”. (12/09/2022)