Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Handel dierlijke producten: import

Invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong

Image
Afbeelding varkens

IN OPBOUW


Grenscontroleposten en controlepunten


Levende dieren of producten van dierlijke oorsprong mogen uitsluitend via een door het FAVV voor bepaalde dieren en/of producten erkende GCP de Europese Unie binnenkomen waar ze door het FAVV worden gecontroleerd in samenwerking met de douane.       

Aan een GCP kunnen meerdere inspectiecentra verbonden zijn. 

België : lijst GCP/Controlepunten

lle lidstaten: website DG Sante


Meer weten