Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Passagiersbagage

Informatie over welke planten, plantaardige en dierlijke producten meegenomen kunnen worden in de bagage kan geraadpleegd worden:


Informatie over reizen met gezelschapsdieren kan teruggevonden worden: