Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Intracommunautaire handel van planten en plantaardige producten

Plantenpaspoorten

 


Fytosanitair pre-uitvoercertificaat

 

  • Omzendbrief betreffende het fytosanitair pre-uitvoercertificaat (PCCB/S4/673795)

Fytosanitaire controle van consumptieaardappelen

 


Fytosanitaire controle van pootgoed (hoevepootgoed inbegrepen) en zaaizaden

 


Epitrix spp.