Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Referentielaboratoria en andere externe partners

Het FAVV beschikt over een netwerk van performante laboratoria die wetenschappelijk en technisch ondersteund door nationale referentielaboratoria die gespecialiseerd zijn in welomlijnde domeinen. Zij moeten op de hoogte blijven van de evoluties binnen hun activiteitendomeinen en belangrijke gegevens aan het FAVV en de externe laboratoria doorgeven via vergaderingen en praktische of theoretische opleidingen.

Dienstnota's

Datum
publicatie
Onderwerp
16/01/2013 Dienstnota betreffende templates activiteitenverslag, aanvraag formeel advies en beoordeling PT georganiseerd door NRL

   > Bijlage 1: Activiteitenverslag
   > Bijlage 2: Formeel advies

Lijst van de Nationale Referentie Laboratoria

Algemeenheden

Datum
publicatie
Onderwerp
01/01/20216 Abortus protocol bij de kleine herkauwers (document in herziening !!!)
01/01/20216 Abortus protocol bij de runderen (document in herziening !!!)