Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Erkende laboratoria

Het FAVV beschikt over een netwerk van performante laboratoria waarvan een vijftigtal externe partnerlaboratoria (privé en publiek) waaronder laboratoria die gespecialiseerd zijn in de opsporing van dierziekten. Het erkent externe laboratoria en vertrouwt hen analyses toe voor rekening van het FAVV. Het waakt ook over de termijnen en de prijzen van de analyses, waakt over de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de resultaten en ziet erop toe dat de analysemethodes beantwoorden aan de toepasselijke normen.

U wenst een erkenning te bekomen voor uw laboratorium? Zie: Erkenning bekomen

Uw laboratorium is al erkend? Ga naar "erkenning behouden". Als erkend laboratorium hebt u toegang tot Intralab, het beveiligde netwerk voor de labotaoria die met het FAVV samenwerken. Daar vindt u bijkomende informatie.

Bekijk hier welke laboratoria door het FAVV erkend zijn