Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mijn activiteiten aangeven bij het FAVV

Elke operator in de voedselketen moet bij het FAVV gekend zijn.

De manier waarop hangt af van de activiteit die je uitoefent. Voor de meeste activiteiten moet u ofwel enkel geregistreerd zijn, ofwel een toelating hebben. Voor sommige activiteiten is een erkenning nodig.

Om uw activiteiten aan te geven of te wijzigen, ga naar "Registreer en/of wijzig uw activiteiten" (link hierboven) Hier vindt u ook meer info of u een toelating of erkenning nodig heeft, of dat voor uw activiteiten een registratie volstaat.

Wist u dat u een opleiding kan volgen over de reglementering ter zake en hoe u hieraan kunt voldoen? Ga hiervoor naar "opleidingen wetgeving en regelgeving" (link hierboven).