Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Erkenningsvoorwaarden

Hieronder worden belangrijke voorwaarden die van toepassing zijn op de inrichtingen opgenomen in de bijlage II van het K.B. van 16/01/2006, weergegeven.
Per kategorie van inrichting worden eveneens de overeenstemmende activiteitencodes aangeduid en de bijkomende informatie die moet verstrekt worden bij een erkenningsaanvraag.

De operator die een erkenningsaanvraag wenst in te dienen, moet in de KBO geregistreerd zijn.

Nummer Inrichtingen
1.1.1.a Slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en voor tweehoevig gekweekt wild.
1.1.1.b Slachthuizen voor pluimvee, lagomorfen en loopvogels.
1.1.2.a Uitsnijderijen van vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en van tweehoevig gekweekt wild.
1.1.2.b Uitsnijderijen van vers vlees van pluimvee, lagomorfen en loopvogels
1.1.3. Slachting op landbouwbedrijven
1.1.3.b Slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee voor foie gras en gekweekt wild
1.1.4.a Wildbewerkingsinrichtingen grenzend aan detailhandelszaak
1.1.4.b Wildbewerkingsinrichtingen
1.1.5. Inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees
1.2.1. Inrichtingen voor de vervaardiging van vleesproducten
1.2.2. Inrichtingen die grondstoffen verzamelen, opslaan en verwerken tot gesmolten dierlijke vetten en kanen
1.2.3. Inrichtingen voor de behandeling van magen, darmen en blazen
1.2.4. Inrichtingen die gelatine vervaardigen
1.2.5. Inrichtingen die collageen vervaardigen
1.2.6. Inrichtingen die bloed verwerken
1.2.7. Inrichtingen die vleesextracten vervaardigen
1.2.8. Inrichtingen voor het raffineren van dierlijke vetten
2.a.1. Verzendingscentra (weekdieren)
2.a.2. Zuiveringscentra (weekdieren)
2.a.3. Heruitzettignsgebieden
2.a.4. Productiegebieden
2.b.1. Piscicultuur
2.b.2. Open voorzieningen voor waterdieren voor sierdoeleinden
2.1.9. Inrichtingen die zeer verfijnde producten van dierlijke oorsprong, bestemd voor menselijke consumptie vervaardigen
3.1. Fabrieksvaartuigen
3.2. Vriesvaartuigen
3.3. Visafslagen
3.4. Inrichtingen die visserijproducten bewerken
3.5. Inrichtingen die visserijproducten verwerken
3.8. Inrichting voor het bereiden en/of het verwerken van visserijproducten
4.1. Melkinrichtingen
4.3. Inrichtingen voor de verwerking en het in de handel brengen van levensmiddelen op basis van rauwe melk
5.1. Inrichtingen voor de bereiding van vloeibaar ei en eiproducten
5.3. Inrichtingen voor de verwerking en het in de handel brengen van levensmiddelen op basis van rauwe eieren
6.1. Inrichtingen voor de bereiding van kikkerbillen of slakken
6.1.1. Koel- en vrieshuizen
6.1.2. Herverpakkingscentra
7.3.

Inrichtingen voor de vervaardiging van voeders voor gezelschapsdieren die dierlijke bij producten of afgeleide producten bevatten

8.1. Inrichtingen voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van additieven
8.2. Inrichtingen voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van voormengsels
8.3. Inrichtingen voor de vervaardiging met het oog op het in de handel brengen van mengvoeders
8.4.

Inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor herkauwers en van diervoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten

8.5. Inrichtingen voor de vervaardiging van mengvoeders voor de exclusieve behoeften van het landbouwbedrijf
8.6. Inrichtingen voor de vervaardiging van gemedicineerde diervoeders
8.7.

Inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten en van andere diervoeders voor herkauwers

8.8.

Inrichtingen voor de ontgifting van diervoeders

8.9.

Inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders met bijzonder voedingsdoel

8.10.

Inrichtingen voor het hanteren van dierlijke bijproducten

8.11.

Inrichtingen voor de opslag van dierlijke bijproducten

8.12.

Inrichtingen voor de verwerking van plantaardige ruwe oliën niet gedekt door Verordening (EU) nr.852/2004

8.13.

Inrichting voor de oleochemische productie van vetzuren

8.14.

Inrichting voor de productie van biodiesel

8.15.

Inrichting voor het mengen van vetten

9.1. Embryoteams voor runderen
9.2. Embryoteams voor varkens
9.3. Embryoteams voor paardachtigen
9.4.

Embryoteams voor schapen en geiten

9.5. Embryoproductieteams voor runderen
9.6. Embryoproductieteams voor varkens
9.7. Embryoproductieteams voor paardachtigen
9.8.

Embryoproductieteams voor schapen en geiten

10.1. Spermacentra voor runderen
10.2. Spermaopslagcentra voor rundersperma
10.3. Spermacentra voor varkens
10.4.

Spermacentra voor paardachtigen

10.5.

Spermacentra voor schapen en geiten

10.6. Spermaopslagcentra voor varkensperma
10.7. Spermaopslagcentra voor sperma van paardachtigen
10.8.

Spermaopslagcentra voor sperma van schapen en geiten

11.1.1. Verzamelcentrum - klasse 1 (of verzamelcentrum - meerdere operatoren)
11.1.2. Verzamelcentrum - klasse 2 (of verzamelcentrum - een operator) en handelaarstallen (of bedrijfsruimten van een handelaar)
11.2. Controleposten
11.4. Quarantainecentra voor vogels, andere dan pluimvee
11.5. Reinigings- en ontsmettingsinstallaties
11.6. Quarantainefaciliteiten
11.7. Instellingen, instituten en centra
12.1. Bereiders of fabrikanten van bestrijdingsmiddelen met inbegrip van transformators, voorbereiders en formulators
12.2. Verpakkers van bestrijdingsmiddelen
13.1. Bereiders of fabrikanten van:
  • samengestelde meststoffen
  • meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten
  • mengsels van meststoffen voor bereiding van voedingsoplossingen voor hydrocultuur en substraatteelt
  • producten samengesteld geheel of gedeeltelijk uit bijproducten van dierlijke oorsprong
  • gemengde organische bodemverbeterende middelen
15.1. Laboratoria
15.2. Inspectieplaatsen voor fytosanitaire controle
15.3. Inrichtingen met productie van kiemgroenten
17.1. Producenten, gemeenschappelijke opslagplaatsen, verzendingscentra, andere personen of invoerders van bepaalde planten of plantaardige producten
18.1. Groothandel en veilingen groenten en fruit waarvoor normen zijn vastgelegd, onderworpen aan een verminderde controlefrequentie.
18.2. Marktdeelnemers bananen met vrijstelling van controle
Bijlage
19.1. Scheepsbevoorrader