Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wat u moet weten voor u opstart

Deze pagina geeft u een overzicht van wat u moet doen vóór u een bedrijf in de voedselketen opstart. Dit lijkt heel wat (en dat is het ook) maar we zullen u stap voor stap begeleiden bij dit proces. We hebben hierover trouwens een e-learning module voor als u het liever wat interactiever hebt.

Stap voor stap

 1. Eerst en vooral moet u zich inschrijven als zelfstandige bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) van de Federale Overheidsdienst Economie. Dit is trouwens zo voor elke zelfstandige activiteit, in de voedselketen of niet. U schrijft zich in via de ondernemingsloketten waar u de volgende nummers krijgt (dit kan ook rechtstreeks bij de KBO):
  • ON: Ondernemingsnummer (voorheen BTW-nummer)
  • VEN: Vestigingseenheidsnummer
    
 2. Van zodra u uw ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer hebt moet u zich bij het FAVV registreren. Elk bedrijf dat in de voedselketen actief is (bij het FAVV noemen we dat een “operator in de voedselketen”) moet immers bij het FAVV gekend zijn. Naargelang de activiteit die u uitoefent (café, bakker, slager, landbouwbedrijf, …) volstaat een simpele registratie of hebt u een een toelating nodig. (Voor sommige activiteiten met een hoog risico voor de voedselveiligheid hebt u een erkenning nodig). Dat kan op 2 manieren: op papier of digitaal.
  • Op papier: via het modelaanvraagformulier voor een registratie, toelating of erkenning dat u kan verkrijgen in uw Lokale Controle-eenheid (LCE) van het FAVV of op onze website. Vul het formulier in en stuur het op per post of per mail naar de LCE van de provincie waar de zetel van uw bedrijfgevestigd is.
  • Digitaal: via Foodweb.

   Naargelang de activiteiten die u hebt aangegeven bezorgt het FAVV u:
  • ofwel een registratie;
  • ofwel een toelating;
  • of een erkenning, maar hiervoor zijn een administratief onderzoek en een voorafgaand bezoekdoor het FAVV  nodig voordat de erkenning wordt verleend..
 3. Na ontvangst van de toelating of de registratie kan u verder aan de slag.
  • Proficiat! u bent nu geregisteerd bij het FAVV. Lees hier wat u verder nog moet doen.
  • Opgelet: bedrijven en ambulante handelaars (bijvoorbeeld marktkramers) die rechtstreeks levensmiddelen verkopen of leveren aan de consument (B2C), behalve distributie-automaten, zijn wettelijk verplicht om de toelating of registratie van het FAVV, op te hangen op een voor de consument gemakkelijk zichtbare en toegankelijke plaats (in uw bedrijf, zichtbaar van buitenaf). De brief van het FAVV (die u samen met de affiche “registratie” of “toelating” gekregen hebt) moet u bewaren in uw administratief dossier en u moet die kunnen voorleggen bij elke controle van het FAVV die u zal krijgen.
   *B2C = Business to consumer = rechtstreekse verkoop aan de eindconsument met max 30% omzet uit verkoop aan andere bedrijven binnen een straal van 80km.

    
 4. Wat zal het me kosten? De FAVV-bijdrage
  (Bijna) niets in het leven is gratis, en een registratie, toelating of erkenning bij het FAVV jammer genoeg ook niet.
  • Elk jaar zal u gevraagd worden om een heffing te betalen. Het bedrag wordt berekend enkel op basis van uw hoofdactiviteit. Er zijn geen bijkomende kosten voor eventuele nevenactiviteiten. De sector voor facturatie wordt vermeld op de activiteitenfiche (onderaan).

  • Het is mogelijk dat andere diensten gefactureerd worden (retributies), zoals bezoeken in verband met een hercontrole (als u een waarschuwing of een PV hebt ontvangen bij een controle), voor de afgifte van certificaten (bv voor export), controles op aanvraag (audits) ...