Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Activiteitenfiches: Import (CDC IMP)

Import (CDC IMP)

Fiche Nr. Type code Omschrijving activiteit V. Datum
ACT 359 Erkenning 19.1 Erkend entrepot (scheepsbevoorrader) 3 10/06/2024
ACT 470 Registratie R Grenscontrolepost / inspectiecentrum 1 02/05/2023
ACT 471 Registratie R Controlepunt 1 02/05/2023