Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Activiteitenfiches: Verwerking (TRA)

Verwerking (TRA)

Fiche Nr. Type code Omschrijving activiteit V. Datum
ACT 001 Erkenning 8.8 Ontgifting diervoeders. 3 27/03/2015
ACT 002 Erkenning 8.9 Fabrikant dieetvoeders. 4 21/10/2021
ACT 016 Registratie R Dienstverlener - verwerking. 2 02/01/2013
ACT 017 Registratie R Trader. 3 16/09/2016
ACT 094 Erkenning 4.1 Melkinrichting. 10 01/01/2023
ACT 095 Erkenning 5.1 Fabrikant vloeibaar ei en eiproducten. 8 03/01/2023
ACT 096 Erkenning 4.3 Fabrikant levensmiddelen met rauwe melk. 9 24/05/2024
ACT 097 Erkenning 5.3 Fabrikant levensmiddelen met rauwe eieren. 10 24/05/2024
ACT 098 Toelating 4.1 Koper rauwe koemelk. 9 04/07/2023
ACT 099 Toelating 4.2 Koper rauwe melk andere dan koemelk. 9 04/07/2023
ACT 100 Toelating 8.8 Melkinrichting verkoop feed. 8 11/10/2023
ACT 101 Registratie R Groothandelaar verpakkingsmateriaal. 2 20/05/2014
ACT 102 Registratie R Fabrikant verpakkingsmateriaal. 4 07/05/2021
ACT 103 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij runderen. 6 04/01/2023
ACT 104 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij - runderkoppen. 6 01/01/2023
ACT 105 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij wild. 6 01/01/2023
ACT 106 Erkenning 1.1.2 Uistnijderij konijnen. 6 04/01/2023
ACT 107 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij schapen en geiten. 6 01/01/2023
ACT 108 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij varkens. 6 03/01/2023
ACT 109 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij struisvogels. 6 04/01/2023
ACT 110 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij paarden. 6 01/01/2023
ACT 112 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij pluimvee. 6 01/01/2023
ACT 113 Toelating 7.2 Verzamelcentrum voor gelatine collageen. 6 01/01/2023
ACT 114 Erkenning 1.2.5 Fabriek collageen. 7 04/01/2023
ACT 115 Erkenning 6.1 Fabrikant kikkerbillen - slakken. 6 04/01/2023
ACT 116 Erkenning 1.2.3 Fabriek darmen, blazen, magen. 6 04/01/2023
ACT 117 Erkenning 1.1.5 Fabrikant vleesbereidingen. 7 01/01/2023
ACT 118 Erkenning 1.2.7 Fabriek vleesextracten. 6 04/01/2023
ACT 119 Erkenning 1.2.4 Fabriek gelatine. 7 03/01/2023
ACT 120 Erkenning 1.2.2 Vetsmelter. 6 01/01/2023
ACT 121 Registratie R Detailhandelaar meststoffen. 2 11/06/2015
ACT 122 Registratie R Fabrikant andere meststoffen. 2 11/06/2015
ACT 123 Erkenning 13.1 Fabrikant gemengd organisch bodemverbeterend middel. 2 11/06/2015
ACT 124 Erkenning 13.1 Fabrikant meststoffen oligo elementen. 3 10/06/2020
ACT 125 Erkenning 13.1 Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten. 2 11/06/2015
ACT 126 Erkenning 13.1 Fabrikant meststoffenmengsels voor voedingsoplossingen. 3 10/06/2020
ACT 127 Registratie R Fabrikant grondstoffen meststoffen. 2 11/06/2015
ACT 128 Erkenning 13.1 Fabrikant samengestelde meststoffen. 3 10/06/2020
ACT 129 Toelating 1.2 Fabrikant verpakt drinkwater 6 06/04/2023
ACT 130 Registratie R Groothandelaar meststoffen 2 11/06/2015
ACT 131 Toelating 16.1 Invoerder gemengd organisch bodemverbeterend middel 2 11/06/2015
ACT 132 Toelating 16.1 Invoerder meststoffen oligo elementen 3 19/06/2020
ACT 133 Toelating 16.1 Invoerder meststoffenmengsels voor voedingsoplossingen 3 19/06/2020
ACT 134 Erkenning 8.1 Fabrikant additieven (erkenning) 5 01/09/2023
ACT 135 Toelating 16.1 Invoerder samengestelde meststoffen 3 19/06/2020
ACT 136 Registratie R Detailhandelaar pesticides 2 17/04/2015
ACT 137 Toelating 15.3 Fabrikant (door een derde) van pesticiden 2 17/04/2015
ACT 138 Registratie R Groothandelaar pesticiden 2 17/04/2015
ACT 139 Toelating 15.1 Invoerder pesticiden 3 06/02/2017
ACT 140 Erkenning 12.2 Verpakker pesticides 2 17/04/2015
ACT 141 Toelating 15.2 Uitvoerder pesticiden 3 06/02/2017
ACT 142 Erkenning 12.1 Fabrikant pesticiden 2 17/04/2015
ACT 143 Erkenning 1.2.1 Fabrikant vleesproducten 7 04/01/2023
ACT 144 Erkenning 3.4 Bewerking visserijproducten 11 05/05/2023
ACT 145 Erkenning 3.5 Verwerking visserijproducten 11 04/01/2023
ACT 146 Erkenning 1.2.8 Raffinaderij dierlijke vetten 6 04/01/2023
ACT 147 Erkenning 1.2.6 Fabriek bloed 6 01/01/2023
ACT 149 Erkenning 1.1.4 Wildbewerkingsinrichting 6 04/01/2023
ACT 150 Erkenning 1.1.5 Fabrikant gehakt vlees 8 01/01/2023
ACT 151 Erkenning 1.1.5 Fabrikant separatorvlees 7 04/01/2023
ACT 202 Toelating 1.2 Brouwerij 6 06/04/2023
ACT 203 Toelating 1.2 Industriële koekjes- en beschuitbakkerij 7 06/04/2023
ACT 204 Toelating 1.2 Distilleerderij 8 07/04/2023
ACT 205 Toelating 1.2 Fabrikant limonade 6 06/04/2023
ACT 206 Toelating 1.2 Industrieel chocolade- en snoepbedrijf 6 06/04/2023
ACT 207 Toelating 1.2 Fabrikant van vetten en oliën food 5 07/04/2023
ACT 208 Toelating 1.2 Fabrikant - schillen 6 06/04/2023
ACT 209 Toelating 1.2 Maalderij 6 07/04/2023
ACT 210 Toelating 1.2 Industriële bakkerij 8 06/04/2023
ACT 211 Toelating 1.2 Suikerraffinaderij 5 06/04/2023
ACT 212 Toelating 1.2 Fabrikant voedseladditieven 5 06/04/2023
ACT 213 Toelating 1.2 Fabrikant industriële honing 5 06/04/2023
ACT 214 Toelating 1.2 Fabrikant bereide gerechten 5 06/04/2023
ACT 215 Toelating 1.2 Fabrikant producten afgeleid van aardappelen 7 06/04/2023
ACT 216 Toelating 1.2 Fabrikant voedingssupplementen 5 07/04/2023
ACT 217 Toelating 1.2 Fabrikant kruiden, specerijen, sauzen 7 06/04/2023
ACT 218 Toelating 1.2 Fabrikant babyvoeding 5 06/04/2023
ACT 219 Toelating 1.2 Fabrikant producten afgeleid van granen 7 06/04/2023
ACT 220 Toelating 1.2 Fabrikant producten afgeleid van fruit 7 04/04/2023
ACT 221 Toelating 1.2 Fabrikant producten afgeleid van groenten 8 06/04/2023
ACT 222 Toelating 1.2 Koffiebranderij, fabrikant thee 6 07/04/2023
ACT 223 Toelating 1.2 Fabrikant andere producten van plantaardige oorsprong 7 06/04/2023
ACT 224 Toelating 1.2 Fabrikant andere dranken 7 07/04/2023
ACT 225 Toelating 1.2 Fabrikant andere levensmiddelen 8 06/04/2023
ACT 250 Toelating 8.1 Fabrikant additieven (toelating) 5 01/09/2023
ACT 251 Registratie R Fabrikant voedermiddelen 3 16/04/2021
ACT 253 Erkenning 8.15 Fabrikant van vetmengsels (mengvoeder) 3 29/01/2015
ACT 254 Erkenning 8.15 Fabrikant van vetmengsels (voedermiddel) 3 29/01/2015
ACT 255 Erkenning 8.3 Fabrikant mengvoeders (erkenning) 5 01/09/2023
ACT 256 Registratie R Fabrikant mengvoeders andere 4 01/09/2023
ACT 257 Toelating 8.3 Fabrikant mengvoeders (toelating) 5 01/09/2023
ACT 258 Erkenning 7.3 Fabrikant petfood 3 25/09/2023
ACT 259 Erkenning 8.2 Fabrikant voormengsels (erkenning) 5 01/09/2023
ACT 260 Toelating 8.2 Fabrikant voormengsels (toelating) 5 01/09/2023
ACT 261 Toelating 8.7 Fabrikant van kritische diervoeders 3 28/10/2021
ACT 262 Registratie R Groothandelaar voedermiddelen 2 14/03/2014
ACT 263 Registratie R Groothandelaar petfood 3 28/07/2017
ACT 264 Toelating 8.3 Groothandelaar mengvoeders 3 28/10/2021
ACT 265 Toelating 8.7 Groothandelaar kritische diervoeders 3 28/10/2021
ACT 266 Erkenning 8.1 Groothandelaar additieven (erkenning) 5 01/09/2023
ACT 267 Toelating 8.1 Groothandelaar additieven (toelating) 5 01/09/2023
ACT 268 Erkenning 8.2 Groothandelaar voormengsels (erkenning) 4 01/09/2023
ACT 269 Toelating 8.2 Groothandelaar voormengsels (toelating) 3 29/01/2015
ACT 270 Erkenning 8.10 Hantering van dierlijke bijproducten voor diervoeding 2 22/05/2015
ACT 271 Registratie R Detailhandelaar petfood 3 28/07/2017
ACT 272 Registratie R Detailhandel mengvoeders vee 5 09/06/2021
ACT 273 Registratie R Detailhandelaar voedermiddelen 2 14/03/2014
ACT 277 Registratie R Categorie 2-oleochemisch bedrijf 2 25/02/2015
ACT 278 Registratie R Categorie 3-oleochemisch bedrijf 2 25/02/2015
ACT 279 Registratie R Verpakker diervoeders 2 14/03/2014
ACT 280 Registratie R Opslag categorie 3 voor feed 2 22/05/2015
ACT 281 Registratie R Opslag diervoeders 3 03/11/2020
ACT 282 Erkenning 8.11 Opslagbedrijf dierlijke bijproducten voor diervoeding 2 22/05/2015
ACT 284 Registratie R Opslag categorie 2 voor oleochemie 2 19/06/2015
ACT 285 Registratie R Opslag categorie 3 voor oleochemie 2 19/06/2015
ACT 286 Erkenning 8.14 Biodieselproducent met bijproducten voor feed 3 29/01/2015
ACT 287 Erkenning 8.13 Fabrikant van vetzuren voor feed 3 29/01/2015
ACT 288 Erkenning 8.12 Fabrikant producten van plantaardige ruwe oliën voor feed 3 29/01/2015
ACT 289 Registratie R Vervoer diervoeders 3 03/11/2020
ACT 338 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag melk - zuivel 10 01/01/2023
ACT 339 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag eiproducten 10 04/01/2023
ACT 341 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (vlees) 7 03/01/2023
ACT 342 Toelating 1.1 Groothandelaar levensmiddelen 7 24/03/2023
ACT 343 Toelating 1.1 Groothandelaar granen en grondstoffen 4 06/04/2023
ACT 344 Toelating 1.2 Verpakker levensmiddelen 6 04/04/2023
ACT 345 Registratie R Opslag kamer t° levensmiddelen 8 26/10/2021
ACT 347 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag kikkerbillen - slakken 6 04/01/2023
ACT 348 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag vis 8 03/01/2023
ACT 349 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag vlees 6 01/01/2023
ACT 351 Registratie R Producent houtskool 2 25/03/2015
ACT 352 Registratie R Vervoer kamer t° levensmiddelen 4 27/04/2021
ACT 353 Registratie R Vervoer levensmiddelen onder gecontroleerde temperatuur en/of atmosfeer 8 16/11/2022
ACT 358 Toelating 2.7 Fabriek bloed - warm vervoer 5 04/01/2023
ACT 360 Registratie R Groothandelaar Levensmiddelen >3 maand 3 27/09/2023
ACT 361 Registratie R Fabrikant voedermiddelen bestemd voor de sector TRA 2 16/04/2021
ACT 362 Registratie R Vervoerder dierlijke bijproducten 2 05/02/2021
ACT 363 Registratie R Vervoerder afgeleide producten van dierlijke bijproducten 2 05/02/2021
ACT 364 Registratie R Trader dierlijke bijproducten 1 05/02/2021
ACT 365 Registratie R Trader afgeleide producten van dierlijke bijproducten 1 05/02/2021
ACT 382 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (kikkerbillen of slakken) 4 04/01/2023
ACT 383 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (melk - zuivel) 5 04/01/2023
ACT 384 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (eieren - eiproducten) 5 04/01/2023
ACT 385 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (vis) 6 04/01/2023
ACT 387 Toelating 16.1 Invoerder meststoffen dierlijke bijproducten 1 11/06/2015
ACT 424 Erkenning 8.4 Fabrikant diervoeders aquacultuur dierlijke eiwitten 1 21/10/2021
ACT 425 Toelating 8.4 Fabrikant diervoeders aquacultuur dierlijke eiwitten 1 21/10/2021
ACT 426 Erkenning 8.4 Fabrikant diervoeders aquacultuur insecten 2 25/09/2023
ACT 427 Toelating 8.4 Fabrikant diervoeders aquacultuur insecten 2 25/09/2023
ACT 429 Registratie R Opslagbedrijf dierlijke bijproducten meststoffen 1 16/06/2021
ACT 430 Erkenning 8.4 Fabrikant diervoeders niet herkauwers (dierlijke eiwitten). 1 16/12/2020
ACT 431 Toelating 8.4 Fabrikant diervoeders niet herkauwers (dierlijke eiwitten). 1 16/12/2020
ACT 432 Toelating 8.12 Fabrikant diervoeders herkauwers (dierlijke eiwitten). 1 16/12/2020
ACT 433 Erkenning 8.7 Fabrikant diervoeders herkauwers (dierlijke eiwitten). 1 16/12/2020
ACT 444 Toelating 1.2 Gekoelde opslag levensmiddelen. 2 06/02/2023
ACT 445 Registratie R Inrichting voor de behandeling van diervoeders. 1 05/01/2022
ACT 446 Registratie R Opslag van gewasbeschermingsmiddelen. 2 04/07/2023
ACT 456 Erkenning 8.6.a Fabrikant gemedicineerd diervoeder en/of tussenproduct. 1 09/06/2023
ACT 457 Erkenning 8.6.d Groothandelaar gemedicineerd diervoeder en/of tussenproduct 1 09/06/2023
ACT 458 Erkenning 8.6.c Vervoer gemedicineerd diervoeder en/of tussenproduct 1 09/06/2023
ACT 459 Erkenning 8.6.b Opslag gemedicineerd diervoeder en/of tussenproduct 1 09/06/2023
ACT 460 Erkenning 8.6.d Detailhandel gemedicineerd diervoeder 1 09/06/2023
ACT 464 Erkenning 8.16 Fabrikant diervoeders pluimvee met VDE varkens 1 02/10/2023
ACT 465 Toelating 8.4 Fabrikant diervoeders pluimvee met VDE varkens 1 02/10/2023
ACT 466 Erkenning 8.17 Fabrikant diervoeders varkens met VDE pluimvee 1 02/10/2023
ACT 467 Toelating 8.4 Fabrikant diervoeders varkens met VDE pluimvee 1 02/10/2023
ACT 481 Registratie R Fabrikant van gerecycleerde materialen bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks met levensmiddelen in aanraking te komen 1 28/06/2023