Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegang tot openbare documenten

Open Data

Het FAVV stelt een aantal lijsten met data in Open Dataformaat (CSV) ter beschikking. Open data zijn openbare, niet persoonsgebonden gegevens die in een machinaal leesbaar formaat worden aangeboden en gratis te hergebruiken zijn, zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik.

Pagina “Open data”
 

Openbaarheid van bestuur

Bestuursdocumenten die niet beschikbaar zijn via “Open Data” of raadpleegbaar zijn via de website kunnen worden opgevraagd conform de wet van 11 april 1994 betreffende openbaarheid van bestuur en art. 32 van de grondwet.

Pagina “Procedure openbaarheid van bestuur”

Vond u deze informatie nuttig?

Answer