Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Procedure openbaarheid van bestuur

Bestuursdocumenten die niet beschikbaar zijn via “Open Data” of raadpleegbaar zijn via de website kunnen worden opgevraagd conform de wet van 11 april 1994 betreffende openbaarheid van bestuur en art. 32 van de grondwet.
U kan hiervoor een digitale aanvraag indienen via het formulier onderaan deze pagina of via e-mail: dirco@favv-afsca.be.

Wenst u uw aanvraag schriftelijk te verzenden dan verstuurt u dit naar:
Food Safety Center
DG Controle
Ter attentie van de centrale directie van DG Controle
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel

Het beantwoorden van louter informatieve vragen valt niet onder deze toepassing. Voor dergelijke vragen kan u contact opnemen via: ons contacteren.

Aandachtspunten bij het opvragen van bestuursdocumenten.

Ondanks het belang dat het FAVV hecht aan transparantie is het mogelijk dat bepaalde aanvragen worden geweigerd.

Enkele voorbeelden:

  • Het FAVV is niet in het bezit van de gevraagde documenten (vb. documenten afkomstig van de databank TRACES);
  • De aanvraag schendt de bescherming van persoonsgegevens of de identiteit;
  • De aanvraag schendt het geheim van het gerechtelijk onderzoek;
  • De aanvraag is te vaag geformuleerd;
  • De aanvraag is onredelijk.

U kan alle uitzonderingsgronden terugvinden in de hierboven vermeldde wetgeving (wet van 11 april 1994 betreffende openbaarheid van bestuur).

Mocht u hierover opmerkingen hebben of nog bijkomende informatie wensen kan u contact opnemen via mail naar dirco@favv-afsca.be.

 

Aanvraagformulier voor inzage van de controleresultaten van een individuele operator.

Contactgegevens
Adres (straat + huisnummer)
Aanvraag