Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wettelijke basis van het FAVV

Deze pagina vermeldt de basiswetgeving van het FAVV met betrekking tot:

Controle

M.B. van 06/10/2011 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs en controleurs van het FAVV (B.S. van 18/10/2011)
(Nummer NUMAC - 2011018373 - voor de gecoördineerde wetgeving)

K.B. van 13/02/2006 tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift in de koninklijke besluiten behorende tot de controlebevoegdheid van het FAVV (B.S. van 23/02/2006)
(Nummer NUMAC - 2006022173 - voor de gecoördineerde wetgeving)

K.B. van 19/12/2002 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22/02/2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen (B.S. van 31/12/2002, ed. 2)
(Nummer NUMAC - 2002023108 - voor de gecoördineerde wetgeving)

M.B. van 18/12/2002 genomen in uitvoering van artikel 6, § 1, van het koninklijk besluit van 22/02/2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen (B.S. van 25/12/2002, ed. 1)
(Nummer NUMAC - 2002023095 - voor de gecoördineerde wetgeving)

K.B. van 16/12/2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22/02/2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen (B.S. van 25/12/2002, ed. 1)
(Nummer NUMAC - 2002023096 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Wet van 19/07/2001 tot bekrachtiging en wijziging van het koninklijk besluit van 22/02/2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22/02/2001 betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 18/8/2001)
(Nummer NUMAC - 2001022570 - voor de gecoördineerde wetgeving)

K.B. van 22/02/2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen (B.S. van 28/II/2001)
Bekrachtigd bij wet van 19/07/2001 (B.S. van 18/8/2001)
(Nummer NUMAC - 2001022136 - voor de gecoördineerde wetgeving)

 

Financiering

Wet van 9/12/2004 betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 17/01/2005)
(Nummer NUMAC - 2004022975 - voor de gecoördineerde wetgeving)


Heffingen

Bericht van 22/12/2023 over de indexering van de heffingen (B.S. van 22/12/2023)

Bericht van 13/12/2022 over de indexering van de heffingen (B.S. van 27/12/2022)

Bericht van 22/12/2021 over de indexering van de heffingen (B.S. van 30/12/2021)

Wet van 02/04/2021 Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel van de wet van 9 december 2004 betreffen de definanciering van het FAVV (B.S. van 13/04/2021)

Bericht van 21/12/2020 over de indexering van de heffingen (B.S. van 28/12/2020)

Wet van 27/10/2020 Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel van de wet van 9 december 2004 betreffen de definanciering van het FAVV (B.S. van 13/11/2020)

Bericht van 10/12/2019 over de indexering van de heffingen (B.S. van 19/12/2019)

Bericht van 13/12/2018 over de indexering van de heffingen (B.S. van 21/12/2018)

Wet van 25/12/2017 Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen (B.S. van 29/12/2017)

Bericht van 07/12/2016 over de indexering van de heffingen (B.S. van 22/12/2016)

Bericht van 03/12/2015 over de indexering van de heffingen (B.S. van 15/12/2015)

Bericht van 09/12/2014 over de indexering van de heffingen (B.S. van 29/12/2014)

Bericht van 24/12/2013 over de indexering van de heffingen (B.S. van 20/12/2013)

Bericht van 15/12/2011 over de indexering van de heffingen (B.S. van 28/12/2011)

Bericht van 21/12/2010 over de indexering van de heffingen (B.S. van 27/12/2010)

Bericht van 04/12/2009 over de indexering van de heffingen (B.S. van 23/12/2009)

Bericht van 07/12/2007 over de indexering van de heffingen

Bericht van 26/02/2007 over de indexering van de heffingen

M.B. van 18/11/2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 09/12/2004 betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 23/11/2005)
(Nummer NUMAC - 2005022822 - voor de gecoördineerde wetgeving)

K.B. van 10/11/2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 09/12/2004 betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 21/11/2005)
(Nummer NUMAC - 2005022821 - voor de gecoördineerde wetgeving)


Retributies

Bericht van 22/12/2023 over de indexering van de retributies (B.S. van 22/12/2023)

Bericht van 22/12/2023 met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. van 22/12/2023)

K.B. van 17/02/2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV.

Bericht van 21/12/2022 over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2022)

Bericht van 13/12/2022 met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. van 27/12/2022)

K.B. van 27/03/2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV.

Bericht van 22/12/2021 over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2021)

Bericht van 22/12/2021 met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. van 30/12/2021)

Bericht van 21/12/2020 over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2020)

Bericht van 21/12/2020 met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. van 28/12/2020)

Bericht van 10/12/2019 over de indexering van de retributies (B.S. du 19/12/2019)

Bericht van 10/12/2019 met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. du 19/12/2019)

K.B. van 18/11/2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV.

Bericht van 13/12/2018 over de indexering van de retributies (B.S. du 21/12/2018)

Bericht van 13/12/2018 met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. du 21/12/2018)

Bericht van 12/12/2017 over de indexering van de retributies (B.S. du 27/12/2017)

Bericht van 07/12/2016 (rectificatif) over de indexering van de retributies (B.S. du 26/01/2017)

Bericht  van 07/12/2016 over de indexering van de retributies (B.S. van 22/12/2016)

Bericht van 03/12/2015 over de indexering van de retributies (B.S. van 15/12/2015)

Bericht van 09/12/2014 over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2014)

Bericht van 24/12/2013 over de indexering van de retributies (B.S. van 20/12/2013)

Bericht van 17/12/2012 over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2012)

Bericht van 15/12/2011 over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2011)

Bericht van 20/12/2010 over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2009)

Bericht van 04/12/2009 over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2009)

Bericht van 18/12/2008 over de indexering van de retributies (B.S. van 31/12/2008)

Bericht van 14/12/2007 over de indexering van de retributies

Bericht van 30/01/2007 over de indexering van de retributies

K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. van 27/02/2006)

K.B. van 10/11/2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004 houdende de financiering van het FAVV (B.S. van 21/11/2005)
(Nummer NUMAC - 2005022820 - voor de gecoördineerde wetgeving)