Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Allergenen

Voedselallergieën vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem dat jaar na jaar toeneemt. 2 tot 3% van de wereldbevolking en 6 tot 8% van de kinderen heeft te kampen met voedselallergieën. De Belgische Hoge Gezondheidsraad stelt bovendien een toename vast in de frequentie en de ernst van de reacties (publicatie Nr. 8513). Deze vaststelling wordt bevestigd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): voedselallergieën zijn naar verluidt het vierde grootste volksgezondheidsprobleem.

De consument moet correct en doeltreffend worden geïnformeerd over de aanwezigheid van allergenen in een gerecht of een levensmiddel. We weten immers dat een allergische reactie dramatisch kan aflopen.

De enige manier waarop personen met een voedselallergie of -intolerantie gezondheidsproblemen kunnen voorkomen is het levensmiddel dat het probleem veroorzaakt vermijden. Indien een voedingsmiddel allergenen bevat moet dit daarom duidelijk vermeld worden op het etiket (voor voorverpakte levensmiddelen)  of op een andere manier die duidelijk, en onmiddellijk ter plaatse toegankelijk is (voor niet-voorverpakte levensmiddelen, op restaurant, ...)

Meer informatie

Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument (YouTube video)

Info van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

Omzendbrief met betrekking tot allergeneninformatie (PCCB/S3/1249145)

AutocontroleQuick Start Fiche over allergenen

Advies 08-2022 van het wetenschappelijk comité: Referentiedosissen voor de allergenen

FAQ: Allergenen en Kruisbesmettingen (PDF) (14/11/2019)

Q & A Allergenen (PDF)

 

Meer info:

K.B. van 17/07/2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen.

FAVV voert strengere controles uit op een volledige en doeltreffende communicatie van de allergenen in levensmiddelen en gerechten

Waarschuwingen voor allergenen

 

Andere sites over allergenen :